Onvoldoende coronamaatregelen op de werkvloer: hoge billijke vergoeding voor werknemer

Inmiddels is Nederland al meer dan één jaar in de ban van het coronavirus. Ondanks dat het streven is om zoveel mogelijk thuis te werken, zijn er beroepsgroepen waarvoor het niet mogelijk is vanuit huis te werken. Werkgevers zullen er daarom voor moeten zorgen dat werknemers een gezonde en veilige werkplek hebben. De rechter heeft in onderhavige zaak uitspraak gedaan dat het niet-naleven van de coronamaatregelen een billijke vergoeding voor de werknemer kan opleveren.

Feiten

De werkgever drijft een groot bouwbedrijf. Binnen dit bedrijf is werknemer werkzaam als kwaliteitsmanager. Enkele maanden nadat het coronavirus in Nederland is uitgebroken, vindt er een etentje plaats in een restaurant. Nog voor de aanvang van het etentje heeft de werknemer het restaurant verlaten. Volgens hem werd er niet genoeg rekening gehouden met de coronamaatregelen.

Vanaf dit moment raakt de arbeidsverhouding verstoord. Er vallen een aantal dingen voor. Onder andere wordt de bonus van de werknemer door de werkgever veel lager vastgesteld dan het gebruikelijke bedrag. Ook raakt de werknemer arbeidsongeschikt vanwege het arbeidsconflict. De werkgever wil het dienstverband beëindigen en verzoekt uiteindelijk de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dit verzoek wordt toegewezen op basis van een verstoorde arbeidsverhouding. De werknemer verzoekt, naast een loonvordering, om een billijke vergoeding vanwege ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Hiervan is volgens de werknemer sprake omdat werkgever de landelijke RIVM-richtlijnen niet heeft opgevolgd, er een verdere verstoring van de arbeidsrelatie is gecreëerd en er onvoldoende is gepoogd de verstoring op te lossen.

Niet opvolgen coronamaatregelen

De rechter oordeelt dat de werkgever verschillende maatregelen niet heeft nageleefd. Hiermee is in strijd gehandeld met de richtlijnen van het RIVM. Werkgever zou zijn werknemers ervan hebben weerhouden om vanuit huis te werken. Bovendien mochten werknemers gewoon naar het werk komen wanneer een huisgenoot corona gerelateerde klachten had.

De manier waarop werkgever heeft gehandeld ten aanzien van de coronamaatregelen is onzorgvuldig en nalatig. De werkgever dient zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers op de werkvloer. Hierbij zal hij als goed werkgever de richtlijnen van de overheid in acht moeten nemen. Doordat hij dit onvoldoende gedaan heeft, is hem een ernstig verwijt te maken.

Gezien het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever en er een verdere verstoring van de arbeidsrelatie is gecreëerd en er onvoldoende is gepoogd de verstoring op te lossen, is de werkgever een billijke vergoeding verschuldigd aan de werknemer.  het feit dat de werkgever een verstoring van de arbeidsverhouding heeft gecreëerd en onvoldoende heeft gepoogd om deze verstoring op te lossen, is de werkgever een billijke vergoeding verschuldigd aan de werknemer. Deze vergoeding bedraagt bijna €60.000,- bruto.

Niet-naleven kan je duur komen te staan

Indien de richtlijnen van het RIVM niet worden nageleefd, kan je dit als werkgever dus duur komen te staan. Het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval of er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen en of er aan de hand daarvan een billijke vergoeding wordt toegekend. Om te voorkomen dat je een billijke vergoeding verschuldigd bent, is het zaak o de richtlijnen van de overheid worden nageleefd.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over de coronamaatregelen op de werkvloer kan je contact opnemen met een van de advocaten van Team Arbeid.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×