Ontwikkelingen wederindiensttreding: werkgevers opgelet!

Betekenis Ragetlie-regel
De Ragetlie-regel houdt in dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die binnen drie maanden volgt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, niet van rechtswege eindigt, maar rechtsgeldig moet worden opgezegd. Deze situatie kan zich voordoen wanneer een werkgever na een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden, de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbiedt.

Om te voorkomen dat je als werkgever de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vervolgens alsnog rechtsgeldig moet opzeggen, heb je twee opties: wacht drie maanden (let op: per 1 juli 2015 zes maanden!) met het aanbieden van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of zorg ervoor dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vóór de wederindiensttreding) is geëindigd door een rechtsgeldige opzegging via het UWV WERKbedrijf of middels ontbinding door de rechter. In beide gevallen geldt de Ragetlie-regel niet en eindigt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gewoon van rechtswege.

Uitspraak: wat valt onder ‘rechtsgeldige opzegging’ ex art. 7:667 lid 4 BW (Ragetlie-regel)?
In cassatie stond onlangs de vraag centraal of de rechtsgeldige opzegging enkel ziet op een ontslaghandeling van de werkgever, opzegging c.q. ontbinding via de rechter, of dat opzegging door een werknemer ook onder deze definitie valt. Het antwoord op deze vraag is van belang in verband met de toepasselijkheid van de Ragetlie-regel: deze is niet van toepassing bij een rechtsgeldige opzegging, waardoor het voortgezette contract voor bepaalde tijd dan wel van rechtswege kan eindigen.

Feiten en standpunten
Werknemer was 24 jaar in dienst van werkgever en nam ontslag, omdat hij graag bij een ander bedrijf in dienst wilde treden. Na een maand kreeg hij spijt van de overstap en keerde hij terug in dienst bij zijn oude werkgever. Ditmaal kreeg hij een contract voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar, dat eenmaal werd verlengd. Vervolgens werd medegedeeld dat het contract van rechtswege zou eindigen. Werknemer vindt dit onredelijk en neemt het standpunt in dat de werkgever de arbeidsovereenkomst moet opzeggen vanwege toepasselijkheid van de Ragetlie-regel.

Beoordeling Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelt dat opzegging door de werknemer niet valt onder het bereik van ‘rechtsgeldige opzegging’. Artikel 7:667 lid 4 Burgerlijk Wetboek stelt de bescherming van de werknemer centraal. Bij een opzegging door de werknemer vindt echter geen toetsing van het ontslag plaats. Het strookt dan ook met de ratio van artikel 7:667 lid 4 om onder ‘rechtsgeldige opzegging’ niet te verstaan een opzegging door de werknemer. Ook een beëindiging met wederzijds goedvinden (middels een vaststellingsovereenkomst) wordt niet gekwalificeerd als een rechtsgeldige opzegging.

Conclusie
Opzegging door de werknemer valt niet onder het bereik van ‘rechtsgeldige opzegging’. Ben als werkgever dus behoedzaam met het wederom in dienst nemen van een werknemer die spijt heeft van zijn vrijwillige vertrek.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×