Ontwikkelingen nieuw ontslagrecht

We merken dat er veel onduidelijkheid is over het nieuwe ontslagrecht. In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van VVD en PvdA zijn maatregelen opgenomen die het ontslagrecht hervormen en de WW-uitkering moderniseren. Deze maatregelen zouden per 1 juli 2014 ingaan.

Inmiddels is het regeerakkoord achterhaald en zijn werkgevers en werknemers dit voorjaar in een sociaal akkoord tot nieuwe plannen gekomen.
De belangrijkste uitgangspunten in het sociaal akkoord:

– Afhankelijk van de reden voor ontslag komt er één ontslagroute
Voor bedrijfseconomische ontslagen en ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar) blijft de UWV-procedure bestaan. Voor andere redenen van ontslag (o.a. een verstoorde arbeidsverhouding) moeten partijen zich wenden tot de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden.

– Negatieve en positieve beslissing door UWV
Bij een negatieve beslissing door het UWV kan de werkgever bij de rechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen. Bij ontslag na een positieve beslissing van het UWV kan de werknemer de rechter vragen om herstel van de arbeidsovereenkomst. Hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter is mogelijk.

– Ontslagvergoeding
Bij één of meer dienstverbanden van in totaal 2 jaar of langer betaalt de werkgever een ontslagvergoeding (zogeheten transitievergoeding) met een maximum van € 75.000,– of, wanneer dit hoger is, een jaarsalaris. De opbouw van de vergoeding is als volgt:
• 1/3  van het maandsalaris per dienstjaar over de eerste 10 dienstjaren;
• 1/4  van het maandsalaris per dienstjaar daarna.
Voor werknemers van 50+ geldt overgangsrecht.

– Maximale WW-duur verkort
De maximale WW-duur wordt (geleidelijk) verkort naar 24 maanden. De opbouw van de WW wordt aangepast:
• 1 maand per arbeidsjaar in de eerste 10 arbeidsjaren;
• 1/2 maand per dienstjaar daarna.
Reeds opgebouwd arbeidsverleden tot 2013 wordt gerespecteerd; elk jaar arbeidsverleden geeft recht op één maand WW.

Het is de bedoeling dit nieuwe ontslagrecht in te voeren per 1 januari 2016. Het kabinet heeft dus nog een aantal jaren om de plannen verder uit te werken.
De ervaring leert dat er in de tussentijd nog veel kan veranderen…

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Edwin van Gerven, advocaat Arbeid via telefoonnummer 0492-780194 of via e.van.gerven@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×