Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas ligt ter inzage

Vanaf 17 augustus 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas, ter inzage. Dit betekent dat je tot 28 september 2017 de mogelijkheid hebt om hierop te reageren. In de tussentijd kun je nagaan of jouw perceel in overeenstemming is met de bestemming die daarop rust en met de planvoorschriften. Goorts + Coppens biedt je de gelegenheid om jouw situatie vrijblijvend te bespreken met één van onze specialisten.

Het plan heeft betrekking op nagenoeg het gehele buitengebied van Horst aan de Maas (alle gronden buiten de bebouwde kom), uitgezonderd enkele specifieke locaties, zoals attractiepark Toverland, het Ontwikkelingsgebied intensieve veehouderij Witveld, een deel van het Klavertje 4-gebied en de bedrijventerreinen.

Wat voor gevolgen heeft het nieuwe bestemmingsplan voor mijn perceel?

Met name van ondernemers krijgen wij vaak de vraag of het nieuwe bestemmingsplan voorziet in voldoende uitbreidingsruimte. Veel ondernemers hopen in de toekomst hun activiteiten uit te breiden of in elk geval daartoe de mogelijkheid open te houden. Die vraag is niet met een simpel “ja of nee” te beantwoorden. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de gemeenteraad de beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad vanuit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht.

Concrete uitbreidingsplannen voor je bedrijf? Maak het kenbaar!

De Raad van State heeft in diverse uitspraken overwogen dat de gemeente wél rekening moet houden met de uitbreidingsplannen van een ondernemer als hij een concreet bouwplan bij de gemeente heeft ingediend voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan. Kortom, heb je plannen om uit te breiden dan is het verstandig om dit tijdig kenbaar te maken bij de gemeente. Wanneer je voldoende stukken aanreikt waaruit blijkt dat sprake is van een concreet bouwplan, dan moet de gemeente de ruimtelijke aanvaardbaarheid hiervan beoordelen bij het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan.

Ben je rechtsbijstand verzekerd? Dan heb je recht op een gratis advocaat naar keuze!

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kunnen wij vanaf het moment dat het nieuwe bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, jou met raad en daad bijstaan. Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de verzekeraar een eigen advocaat te kiezen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 7 april 2016 bevestigd, dat je als verzekerde ook in de voorfase (vanaf het ontwerpbestemmingsplan) geen genoegen meer hoeft te nemen met een jurist van de rechtsbijstand. Je mag op kosten van de verzekeraar zelf een advocaat uitkiezen, dus ook iemand die gespecialiseerd is in het voeren van bestemmingsplanprocedures, zoals wij. 

Neem gerust contact op.

Heb je vragen over de gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan voor jouw perceel? Of wil je weten hoe we je kunnen helpen met het ondernemen van stappen tegen het bestemmingsplan? Neem dan contact op met één van onze advocaten van het team Milieu + Omgeving:

 

Niels Crooijmans
n.crooijmans@gca.nl 
06 – 55 50 65 41

  Patrick Grijpstra
p.grijpstra@gca.nl
06 – 42 71 22 57
  Ruud Verkoijen
r.verkoijen@gca.nl
06 – 21 83 74 43
  Irene van Geel
i.van.geel@gca.nl 
06 – 30 06 79 28 

 

 

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Bouwen

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×