Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Someren – Deelgebied 4’ van de gemeente Someren ligt ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat aan de noordzijde begrensd wordt door de gemeente Helmond, aan de oostzijde door de Zuid-Willemsvaart, aan de zuidzijde door de A67 en aan de westkant door de gemeente Geldrop-Mierlo. Stipdonk wordt niet in dit plan meegenomen.

Het bestemmingsplan voorziet in 101 woonbestemmingen, 32 agrarische bedrijfsbestemmingen, 13 niet-agrarische bedrijfsbestemmingen en 5 overige bestemmingen (sport, recreatie, maatschappelijk en horeca). Daarnaast is sprake van agrarische grond en natuur.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. Het bestemmingsplan bepaalt dus of op een bepaalde locatie bijvoorbeeld een manege mag worden toegestaan of dat het verboden is om een mestopslag te realiseren.

Gevolgen van een nieuw bestemmingsplan

Een nieuw bestemmingsplan kan grote invloed hebben op de bedrijfsvoering en/ of het woon- en leefklimaat. Het kan voorkomen dat de feitelijke situatie afwijkt van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Dit kan grote gevolgen hebben. Ons advies is daarom: ga dit zelf goed na.

Een ander belangrijk punt is dat er bij een bestemmingsplan rekening moet worden gehouden met toekomstgerichte plannen. Nieuwe concrete plannen waarvan de overheid op de hoogte is, moeten ook worden meegewogen bij de uiteindelijke vaststelling van een bestemmingsplan. De gemeente Someren geeft in de toelichting op het bestemmingsplan aan dat alle percelen in dit deelgebied zijn langsgelopen om vast te stellen of er toekomstgerichte plannen zijn of dat er feitelijke situaties zijn die niet binnen het bestemmingsplan passen. Heb jij dus een specifiek plan dat ligt binnen deelgebied 4 van het buitengebied van Someren valt en dat niet is meegenomen in dit ontwerpbestemmingsplan? Dan adviseren wij om een zienswijze in te dienen. Het indienen van een zienswijze houdt in dat je laat weten wat jij vindt van het ontwerpbestemmingsplan. Je geeft aan waarom en met welke punten uit het bestemmingsplan jij je niet kunt vinden.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij de beoordeling van de gevolgen en/ of het indienen zienswijze? Dan kijken wij graag met je mee. Neem daarvoor gerust vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor de contactgegevens van alle specialisten van de vakgroep Milieu en omgeving.

Wat kunnen wij doen voor je?

Mocht na beoordeling blijken dat er stappen moeten worden ondernomen dan gaan wij graag voor je aan de slag. Ook als je een  concreet plan hebt dan ben je bij ons bij het juiste adres. Wij helpen je graag om dit te verwoorden in een zienswijze.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage tot en met 30 juni 2022. Tot die tijd is het mogelijk om een reactie op het plan te geven.

Weinig kosten

Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, kunnen wij op kosten van de verzekering jouw zaak behandelen. Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar zelf je advocaat te kiezen. Je kiest hierdoor voor een advocaat die brede kennis heeft van bestemmingsplannen en gespecialiseerd is in het voeren van procedures hierover. Meer weten? Kijk op: www.gca.nl/kies-je-eigen-advocaat


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×