Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Someren – Deelgebied 3’ van de Gemeente Someren ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Someren – Deelgebied 3’ van de gemeente Someren ligt ter inzage. Het plangebied beslaat de kern van Someren-Dorp in het noorden. Van daar volgt het gebied de Boerenkamplaan tot aan de kern van Someren- Eind. Aan de oostzijde loopt het gebied door tot aan de gemeentegrens van de gemeente Asten. Het zuiden van het deelgebied wordt begrensd door de gemeentegrens Nederweert en in het zuidwesten wordt het plangebied begrensd door de Zuid-Willemsvaart.

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. De gemeente Someren wil voor het gehele buitengebied een actueel en uniform bestemmingsplan opstellen.

Gevolgen van een nieuw bestemmingsplan

Een nieuw bestemmingsplan kan grote invloed hebben op de bedrijfsvoering en/of woon- en leefklimaat. Ons advies is daarom: ga dit zelf goed na.

Een ander belangrijk punt is dat er bij een bestemmingsplan rekening moet worden gehouden met toekomstgerichte plannen voor een stuk grond. Nieuwe concrete plannen waarvan de overheid op de hoogte is, moeten ook worden meegewogen bij de uiteindelijke vaststelling van een bestemmingsplan. Heb jij dus een specifieke toekomstplan dat ligt binnen de planbegrenzing van deelgebied 3 van het buitengebied van Someren? Dan adviseren wij om een zienswijze in te dienen. Jouw toekomstplan moet dan worden meegewogen in de besluitvorming van het bestemmingsplan.

Hulp nodig bij de beoordeling van de gevolgen en/of indienen zienswijze?

Wij kijken graag mee en adviseren je graag. Neem gerust vrijblijvend met ons contact op. Dat kan via info@gca.nl of telefonisch op ons algemene nummer (088 0034 300), maar rechtstreeks contact zoeken met een van de advocaten kan natuurlijk ook.

Wat kunnen we doen?

Mocht na beoordeling blijken dat er stappen moeten worden ondernomen dan gaan wij graag voor je aan de slag. Ook als je een specifiek toekomstplan hebt dan ben je bij ons bij het juiste adres. Wij helpen je graag om dit te verwoorden in een zienswijze. De gemeente is verplicht om het specifieke toekomstplan (concrete plan) mee te wegen in de verdere besluitvorming (in verband met de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan).

Wanneer je geen reactie (zienswijze) hebt ingediend, kun je niet in beroep bij de Raad van State. Het is dus belangrijk om tijdig actie te ondernemen wanneer je het niet eens bent met het bestemmingsplan of graag jouw specifiek toekomstplan in een bestemmingsplan geregeld wilt zien.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage tot en met 1 april 2021. Tot die datum kun je dus een reactie op het plan geven.

Rechtsbijstand verzekerd?

Dan heb je recht op een gratis advocaat naar keuze!

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kunnen wij op kosten van de verzekering vanaf het moment dat het nieuwe bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, jou met raad en daad bijstaan! Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar zelf je advocaat te kiezen. Je kiest toch een advocaat die bij je past en die (in dit geval) gespecialiseerd is in het voeren van bestemmingsplanprocedures. Wij kunnen dat voor jou doen!


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Annelies Plooij

Annelies Plooij

Advocaat Milieu & omgeving

Stel gerust je vraag over Milieu + omgeving

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×