Ontwerpbesluiten op internet?

Op 15 augustus 2012 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een drietal belangrijke uitspraken gedaan over de elektronische publicatie van ontwerpbesluiten. Voor overheden maar ook voor betrokkenen is het van groot belang die uitspraken ter harte te nemen.

Publicatie alleen op internet?
Internet is de laatste jaren sterk in populariteit toegenomen. Iedereen maakt tegenwoordig gebruik van het internet. Ook de overheid maakt die slag. Gemeenten en provinciale overheden maken (concept-)besluiten in veel gevallen digitaal bekend. Maar mag de overheid volstaan met alleen een publicatie van een besluit op het internet of moet er meer gebeuren?

Het oordeel van de Afdeling
De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat niet kan worden volstaan met enkel publicatie op de gemeentelijke of provinciale site. In de drie uitspraken van 15 augustus 2012 oordeelde de Afdeling over afzonderlijke besluiten van de gemeenten Deventer en Losser en de Provincie Limburg. De overheid mag volgens de Afdeling bestuursrechtspraak kennisgeving van het ter inzage leggen van een ontwerpbesluit (binnen de inzagetermijn kunnen zienswijzen worden ingediend) niet uitsluitend via internet te doen. De publicatie moet volgens de Afdeling op minimaal één niet-elektronische wijze worden gedaan. Dus bijvoorbeeld in een regionale krant.

Uitzondering
Alleen als in een wettelijk voorschrift (bijvoorbeeld een gemeentelijke verordening) is vastgelegd dat ontwerpbesluiten voortaan alleen nog worden gepubliceerd op de gemeentelijke website, kan de publicatie in een lokale of regionale krant achterwege blijven. In het geval van de Provincie Limburg en de gemeente Losser kon daarom niet worden volstaan met een elektronische publicatie, omdat dit niet was vastgelegd in een verordening.

In het geval van de gemeente Deventer lag het iets anders. Daar had de gemeente het ontwerpbesluit (een ontwerp-milieuvergunning voor een kippenfarm) zowel in een lokale krant als elektronisch bekend gemaakt. De gemeente verzuimde echter om ook aan de bel te trekken in buurgemeente Lochem: 150 meter bij de betrokken kippenfarm vandaan. Ook bewoners buiten de gemeente op korte afstand van het bedrijf van de vergunningaanvrager kunnen namelijk belanghebbenden zijn. Zij ontvingen echter het lokale krantje niet. Daarom kon de gemeente niet volstaan met publicatie op de gemeentelijke website en dat lokale krantje. Een gemeente dient dus niet alleen naar haar eigen grondgebied te kijken, maar in sommige gevallen ook naar de buurgemeenten als het concept-besluit ook daar gevolgen kan hebben. Inwoners van de buurgemeente moeten van bekendmakingen dan wel kennis kunnen nemen.

Publicaties van besluiten dienen goed geregeld te worden
Volgens de woordvoerster van de Raad van State kan communicatie via het internet een geschikte wijze zijn om conceptbesluiten kenbaar te maken. Maar, zo zegt ze, dit moet vooraf dan wel goed worden geregeld.

Peter Goumans, advocaat Overheid en Omgeving kan je meer over dit en andere onderwerpen vertellen. Je kunt hem bereiken via p.goumans@gca.nl of 0492-780 193.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×