Ruimere sloopregeling voor pelsdierhouderijen

Dat de regeling ruimer werd ingekleed was al bekend, maar het staat nu ook zwart op wit. Tenminste….. het ontwerpbesluit is eindelijk bekend. Als het ontwerpbesluit zonder problemen langs de Tweede Kamer en Eerste Kamer gaat, dan wordt het subsidiepercentage voor sloop verhoogd van 50% tot 100% van de subsidiabele kosten. Ook wordt de termijn voor het uitvoeren van de sloop- of ombouwwerkzaamheden verlengd.

De bijbehorende ontwerpregeling is ook gepubliceerd. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij:

Belangrijkste wijzigingen voor de aanvraag

 • De verplichting om bij de aanvraag een verklaring te verstrekken dat je beschikt over de juiste vergunningen voor de sloop of ombouw komt te vervallen. Let op: dit is wel vereist op het moment van de sloop of ombouw. In de regels staat namelijk dat sloop of ombouw moet gebeuren in overeenstemming met de vergunningen.
 • Er geldt een uiterste datum voor het aanvragen van subsidie:
  • 22 oktober 2021 voor een sloopaanvraag;
  • 31 december 2023 voor een ombouwaanvraag (naar een nieuw landbouwbedrijf, of ander bedrijf).

Belangrijkste wijzigingen voor de subsidiebedragen

 • De subsidie voor sloop per vierkante meter gaat omhoog.
 • De subsidie voor sloop met asbestverwijdering gaat omhoog.
 • De subsidie per plaats van maximaal € 95.000 (voor sloop) is gewijzigd, waarbij het bedrag wordt berekend met variabele maximumbedragen. De berekening vindt plaats via een formule waarvoor relevant is:
  • het aantal fokteven;
  • de kosten voor asbestverwijdering;
  • het bedrag ter correctie van het maximumbedrag aan de hand van de sloop of ombouw van gebouwen of bouwwerken met een staalconstructie (aftrekpost).
 • De subsidie per plaats van maximaal € 95.000 (voor ombouw) is gewijzigd, waarbij het bedrag wordt berekend met variabele maximumbedragen. In tegenstelling tot het maximumbedrag voor sloop, is het maximumbedrag per plaats voor ombouw echter altijd ten minste 120.000 euro.
 • Ruimere verhoging van het subsidiebedrag voor de kosten van asbestverwijdering. Extra verhoging mogelijk bij overlegging van de de-minimisverklaring. Die kan nu ook meegestuurd worden bij een sloopaanvraag.
 • De kosten voor sloop van omheiningen en inventaris zijn aangemerkt als subsidiabel.


Uitvoering datum sloop of ombouw

In de huidige regels moet binnen uiterlijk een jaar na verlening van subsidie worden gesloopt of omgebouwd. Dit wordt gewijzigd naar drie jaar.

Overgangsrecht

Een subsidie die is aangevraagd voor inwerkingtreding van de gewijzigde regelgeving wordt behandeld via de oude regels.

En nu?

Het ontwerpbesluit gaat langs de Tweede Kamer en Eerste Kamer en wordt dan doorgestuurd naar de Raad van State voor advies. Daarna zal het definitieve vaststellingstraject worden ingegaan.

Neem contact op, de koffie staat klaar

We kunnen ons goed voorstellen dat er vragen zijn over de regels over de gewijzigde subsidieregels voor sloop- en ombouw. Neem gerust vrijblijvend met ons contact op. Dat kan via info@gca.nl of telefonisch op ons algemene nummer (088 0034 300), maar rechtstreeks contact zoeken met een van de advocaten kan natuurlijk ook. We ontvangen je graag op ons kantoor, waar de koffie uiteraard klaar staat.* Waar nodig verwijzen we je door binnen ons uitgebreid netwerk aan adviseurs die met jou de aanvraag in orde kunnen maken. Wij staan in ieder geval klaar voor al de juridische vragen die er zijn rondom deze regeling en helpen je juridisch waar nodig.

*We kunnen ook ons voorstellen dat in de vreemde corona-tijden je liever thuis wilt blijven. Ook dit is voor ons geen probleem. Een digitaal gesprek met één van onze advocaten is ook mogelijk.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Annelies Plooij

Annelies Plooij

Advocaat Milieu & omgeving

Stel gerust je vraag over Milieu + omgeving

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×