Ontslag op staande voet door werknemer

De meeste werkgevers hebben wel eens te maken gehad met een ontslag op staande voet. Wanneer er sprake is van een dringende reden, kun je als werkgever de werknemer op staande voet ontslaan. Maar wist je dat een werknemer ook zelf op staande voet ontslag kan nemen (met behoud van een WW-uitkering)?

Geldige ontslagname op staande voet

Evenals voor een werkgever die een werknemer op staande voet ontslaat, geldt voor een werknemer die op staande voet ontslag neemt de eis van onverwijldheid. Dit betekent dat de werknemer voortvarend moet handelen. Daarnaast moet hij bij de opzegging de dringende reden die ten grondslag ligt aan het ontslag direct mededelen aan zijn werkgever. De wet noemt een aantal voorbeelden van dringende redenen voor een werknemer, waaronder de situatie dat de werkgever het loon niet op de daarvoor bepaalde tijd aan de werknemer voldoet. Gelet op het economische klimaat zal deze situatie zich de afgelopen jaren  bij verschillende werkgevers wel eens hebben voorgedaan.

Dit betekent niet automatisch dat een werknemer in dat geval zo maar ontslag op staande voet kan nemen. Één enkele te late betaling levert namelijk nog geen dringende reden op. Pas wanneer de werkgever herhaaldelijk te laat het loon betaalt en de werknemer in een financiële noodsituatie dreigt te komen, kan dit een geldige ontslagname op staande voet opleveren. Daarnaast kan de werknemer schadevergoeding vorderen van de werkgever wanneer de dringende reden door opzet of schuld van de werkgever is veroorzaakt.

Advies

Uiteraard is het beter te voorkomen dan te genezen, dus probeer een werknemer geen aanleiding te geven voor een ontslag op staande voet. Maar wat nu als een werknemer toch ontslag op staande voet heeft genomen en schadevergoeding eist?

Indien je als werkgever van mening bent dat er geen sprake is van een geldig ontslag, kun je het ontslag vernietigen. Dit heeft echter tot gevolg dat de werknemer nog gewoon in dienst is. Aangezien dit in de meeste gevallen niet wenselijk is, wordt een vernietiging vaak achterwege gelaten. Wat je in dat geval wel kunt doen, is je werknemer erop wijzen dat hij schadeplichtig is omdat hij de geldende opzegtermijn niet in acht heeft genomen.

Ben je van mening dat er wel sprake is van een geldig ontslag, dan kun je proberen de gevolgen te beperken door de werknemer een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. Mogelijk kan op die manier een eventuele vordering tot schadevergoeding door de werknemer worden ontlopen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×