Ontslag

Er is altijd veel te doen over het ontslagrecht.

Sinds 1 juli 2015 is het ontslagrecht hervormd. Dit heeft onder andere gevolgen voor de ontslagroute en de ontslagvergoeding. Hoe ga je in de praktijk om met ontslag? Vaak gaat het om het maken van lastige keuzes. Keuzes met soms grote (financiële) gevolgen.

Rechten en plichten

Het ontslagrecht bepaalt wanneer iemand ontslagen mag worden en aan welke regels een werkgever zich moet houden. Wat zijn bijvoorbeeld de rechten en plichten van een werkgever als om bedrijfseconomische redenen voor een of meerdere mensen ontslag aangevraagd moet worden. Onze ervaring leert dat het belangrijk is om vroegtijdig met een van onze adviseurs om tafel te gaan zitten zodat je in een later stadium niet voor 'verrassingen' komt te staan.

Advies over ontslag

Ook ontslag op staande voet blijkt vaak niet zo eenvoudig als het lijkt. Wij adviseren hierover graag. Bel vrijblijvend met een van onze adviseurs, zij helpen je graag snel verder.

Neem contact op met een van de onderstaande adviseurs en zij helpen u graag verder

20991230

Telefonisch contact

Telefonisch contact?

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter We nemen binnen één werkdag contact met je op.

Veel gestelde vragen

Wat zijn dringende redenen voor ontslag op staande voet?
Het is van belang dat er sprake is van een daad, eigenschap of gedraging waarvan het voor de werknemer duidelijk was dat dit een dringende reden voor ontslag op staande voet op zou leveren. De volgende situaties geven reden tot ontslag op staande voet: diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, belediging of bedreiging van collega’s, werkgever of diens familieleden, mishandeling, dronkenschap onder werktijd, ondanks daartoe gewaarschuwd te zijn. Let er op dat er rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Zo kan bijvoorbeeld de leeftijd, de duur van het dienstverband en de gevolgen die het ontslag voor de werknemer kan hebben een reden zijn om de werknemer een laatste waarschuwing te geven in plaats van meteen over te gaan op ontslag op staande voet. Mocht het ontslag op staande voet niet in verhouding zijn met de aard en ernst van de dringende reden hiertoe, dan kan de rechter bepalen dat het ontslag op staande voet ongerechtvaardigd is en dat het teruggedraaid dient te worden.
Waar moet op gelet worden bij een ontslag op staande voet?
Als een werknemer op staande voet wordt ontslagen, is daarvoor geen toestemming nodig van het UWV. Wel moet er sprake zijn van een dringende reden, waarbij er rekening dient te worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Als een dringende reden tot ontslag zich voordoet, moet de arbeidsovereenkomst direct en onder gelijktijdige mededeling hiervan worden opgezegd. De werknemer heeft dan waarschijnlijk geen recht op een WW-uitkering. Wel is het mogelijk dat hij het besluit aanvecht bij de kantonrechter. Wordt de arbeidsovereenkomst opgezegd zonder dringende reden, zonder deze reden gelijktijdig mee te delen of pas enige tijd nadat de dringende reden ontstaan is, dan is de werkgever schadeplichtig. Zorg er voor de zekerheid ook voor dat een mondeling ontslag op staande voet altijd schriftelijk bevestigd wordt.
Wanneer kan de arbeidsovereenkomst ontbonden worden?
Met het huidige ontslagrecht is het mogelijk om een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen bij de kantonrechter. Dit kan alleen als de ontbinding plaatsvindt op grond van dringende redenen en bij verandering van omstandigheden. De werkgever moet aannemelijk maken dat de omstandigheden een ontbinding ook daadwerkelijk rechtvaardigen. Op basis van het verzoek tot ontbinding en het verweer van de werknemer zal de kantonrechter een beslissing nemen.
Wat wordt er bedoeld met ‘Nederland heeft een duaal ontslagstelsel’?
In Nederland is er sprake van een duaal ontslagstelsel, omdat de werkgever twee ontslagroutes heeft waarmee hij de arbeidsovereenkomst met een werknemer kan beëindigen: opzegging met toestemming van het UWV of ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.