Onteigeningswet op de schop

De onteigeningsregeling gaat op de schop, daar is al veel over geschreven de afgelopen periode. Maar hoe ziet de onteigeningsregeling er uit in de nieuwe Omgevingswet? Afgelopen vrijdag heeft minister Schultz van Haegen de Tweede Kamer bericht over de nieuwe onteigeningsregeling onder de Omgevingswet. Naar aanleiding van verschillende reacties uit de praktijk op de voorgenomen onteigeningsregeling gaat de minister de regeling aanpassen. Met name de geuite zorgen over de positie en de bescherming van de eigenaar en andere rechthebbenden onder de voorgenomen regeling worden besproken. In het nieuwe wetsvoorstel zal niet langer sprake zijn van onteigening zonder bestuursrechtelijke tussenkomst.

Per brief informeert de minister op welke wijze zij voornemens is om aan de geuite bezwaren tegemoet te komen:

Een fragment:

“Gelet op het zeer ingrijpende karakter van onteigening voor betrokkenen zal ook onder de Omgevingswet een onteigening net als nu alleen kunnen plaatsvinden binnen een wettelijk kader met voldoende waarborgen voor de eigenaar. Net als voor uw Kamer is het voor mij essentieel dat de positie en rechtsbescherming van de eigenaar op zijn minst gelijkwaardig blijven. Onteigening blijft ook in het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (hierna: wetsvoorstel) een uiterste middel (“ultimum remedium”), waartoe pas besloten kan worden als de minnelijke verwerving niet wil slagen.

Ook blijft onveranderd dat onteigening alleen kan plaatsvinden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, die door de burgerlijke rechter wordt vastgesteld. De huidige criteria voor onteigening algemeen belang, noodzaak en urgentie blijven onverkort gelden en worden wettelijk vastgelegd.

Wat ten opzichte van de huidige Onteigeningswet wel verandert is dat een nog duidelijker onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds het publiekrechtelijke spoor waarin de onteigeningsbeschikking tot stand komt én wordt beoordeeld door de bestuursrechter en anderzijds het civielrechtelijke spoor waarin de burgerlijke rechter de schadeloosstelling vaststelt.” (…)

Bron: ministerie van Infrastructuur & Milieu

Meer weten?
Heb je vragen of wil je meer weten over de onteigeningswet? Neem dan contact op met Irene van Geel, telefoonnummer 06-30067928 of per mail i.van.geel@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Onteigening

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×