Onteigening Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Als de overheid plannen ontwikkelt op jouw grondgebied, probeert zij eerst jouw eigendom te kopen. Het bedrag moet jouw schade volledig dekken.

 

Uitgangspunt bij onteigening is dat de overheid de eigendommen minnelijk probeert te verwerven. Onteigening is namelijk een laatste redmiddel en een ingrijpend instrument. In het minnelijk overleg zal de provincie proberen om overeenstemming te bereiken. Lukt dat niet dan heeft de provincie de mogelijkheid om de onteigeningsprocedure in gang zetten. De provincie Noord-Brabant is inmiddels gestart met de onteigeningsprocedure om, mocht zij niet tot overeenstemming kunnen komen met de eigenaren, later de plannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) uit te kunnen voeren.

 

Provinciale Staten besloten op 28 september 2018 om de Kroon te vragen om vijftig onroerende zaken voor onteigening aan te wijzen. Het merendeel van de benodigde grond bestaat uit agrarische grond en op enkele plekken gebouwen of bedrijfsgrond.

 

* officielebekendmakingen.nl | Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) *

 

 

De procedure

Provinciale Staten hebben een besluit genomen om de Kroon (de regering) te vragen om de zaken ter onteigening aan te wijzen. Daarmee wordt uw eigendom nog niet ontnomen. De Kroon beslist namelijk alleen of de gronden voor onteigening worden aangewezen. De onteigeningsrechter beslist over de eigendomsontneming en de schadeloosstelling.

 

De Kroon legt eerst een ontwerpbesluit ter inzage. Belanghebbenden mogen hierop reageren binnen zes weken (de eigenaren, huurders, pachters en derde-belanghebbenden). Mocht u willen reageren op het ontwerp, laat het ons dan gerust weten. Wij kijken graag mee. Mocht u een rechtsbijstandsverzekering hebben dan heeft u recht op vrije advocaatkeuze en komen de kosten voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar!

 

 > Kies je eigen advocaat

 

Na de terinzagelegging van het ontwerpbesluit wordt een hoorzitting ingepland waar de indieners van de zienswijzen hun zienswijze mondeling kunnen toelichten. Ook kunnen vragen worden gesteld door de Kroon. Uiterlijk 6 maanden later volgt het onteigeningsbesluit (Koninklijk Besluit).

 

Na het onteigeningsbesluit moet de provincie nogmaals proberen om minnelijke overeenstemming te krijgen met de grondeigenaren. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 17 van de onteigeningswet. Indien het overleg tot niets leidt kan de provincie de gerechtelijke fase van de onteigeningsprocedure opstarten. In die fase zal de onteigeningsrechter beoordelen of de provincie mag onteigenen en wat de hoogte is van de schadeloosstelling.

 

Kosten

Op grond van artikel 50 van de onteigeningswet worden alle kosten vergoed die de grondeigenaar moet maken voor juridische en deskundige bijstand. De grenzen zijn beperkt door de dubbele redelijkheidstoets. Dat betekent dat de inschakeling van een deskundige redelijk moet zijn en dat de hoogte van de kosten redelijk moet zijn.

 

Contact

Heeft u vragen over de onteigeningsprocedure neemt u dan gerust contact op met Irene van Geel, Niels Crooijmans of Guido Goorts via 0493 – 35 20 70. Wij komen graag langs voor een kopje koffie.

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×