Onteigening

Onteigening hangt je boven het hoofd, wat nu?

Als de overheid plannen ontwikkelt op jouw grondgebied, probeert zij eerst jouw eigendom van jou te kopen. Het bedrag moet jouw schade volledig dekken. Dat wil zeggen je hebt in beginsel recht op vergoeding van zowel vermogensschade als inkomensschade.

Bedrijfsverplaatsing en bijbehorende kosten

Wordt jouw bedrijfspand onteigend dan moet de overheid jou in staat stellen een nieuw en vergelijkbaar bedrijfspand te kopen. Bedrijfsverplaatsing kan een gevolg zijn van de onteigening. De kosten daarvan moeten ook vergoed worden. Niet alleen eigenaren maar ook huurders en pachters hebben recht op schadevergoeding.

 

Neem contact op met een van de onderstaande adviseurs en zij helpen u graag verder

20991230

Telefonisch contact

Telefonisch contact?

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter We nemen binnen één werkdag contact met je op.

Veel gestelde vragen

Waaruit bestaat de schadeloosstelling?
De rechtspraak bepaalt dat je als onteigende partij in dezelfde vermogens- en inkomenspositie moet komen te verkeren als voor de onteigening. Dat betekent dat de eigenaar van een woning volledig schadeloos wordt gesteld. De waarde van de onteigende woning zal in ieder geval moeten worden vergoed. Daarnaast kunnen ook aankoop-, verhuis-, aanpassings-, opknap-, en financieringskosten (bijkomende kosten) voor vergoeding in aanmerking komen. In het geval dat je inkomstenschade lijdt (bijvoorbeeld omdat je als agrariër een stuk landbouwgrond moet verkopen), kunnen deze kosten ook voor vergoeding in aanmerking komen.
Wat is de procedure bij onteigening?
Allereerst dient de overheid als onteigenende partij te proberen om de grond die jij in eigendom hebt bij minnelijke overeenkomst te verkrijgen. Dat betekent dat de overheid met je moet onderhandelen over een mogelijke verkoop van je grond. In het geval dat jullie er samen niet uitkomen, dient een administratieve procedure te worden gestart. Tijdens de administratieve procedure kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen tegen de voorgenomen onteigening. Met de administratieve procedure kan de overheid een zogenaamd "Koninklijk Besluit" verkrijgen, waarna de gerechtelijke procedure kan worden gestart. In de gerechtelijke procedure wordt de onteigening uitgesproken en de hoogte van de schadeloosstelling bepaald.
Wat is onteigening?
Onteigening houdt in dat de overheid (bijvoorbeeld het Rijk, de provincies of de gemeenten) tegen schadeloosstelling grond kunnen ontnemen die in jouw bezit is. Onteigening zorgt ervoor dat je jouw grond gedwongen moet verkopen aan de overheid, bijvoorbeeld om de aanleg van een nieuwe snelweg mogelijk te maken. Onteigening is volgens de wet alleen mogelijk in het algemeen belang. Voor onteigening gelden strenge voorwaarden omdat er sprake is van een instrument dat ingrijpend inbreuk maakt op het eigendomsrecht van personen.
Kun je onteigening voorkomen?
Ja, onteigening kan worden voorkomen door een zogenaamde 'minnelijke regeling' te treffen met de overheid. Door een minnelijke regeling sluit je een overeenkomst met de overheid tot verkoop van je grond. In het geval dat je er met de overheid niet uit komt, kan de overheid een onteigeningsprocedure starten. De wet stelt strenge eisen aan onteigening. Zo dient er een noodzaak voor de onteigening te bestaan. Daarnaast moet het algemeen belang worden gediend met de onteigening. De noodzaak van onteigening kan bijvoorbeeld ontbreken als de eigenaar van de grond de nieuwe ontwikkeling zelf kan en wil realiseren. In het geval van een (dreigende) onteigening is deskundige hulp absolute noodzaak. Onze specialisten staan u graag bij.