Onjuiste informatie op internet: wie is aansprakelijk?

Op de site van eBay worden allerlei producten aangeboden. L’Oreal constateerde dat er namaak producten van L’Oreal op de site werden aangeboden, waardoor L’Oreal schade leed. In 2009 heeft L’Oreal daarom in verschillende Europese landen een zaak aangespannen tegen eBay.

eBay is één van de vele websites waar internetgebruikers zoals jij en ik producten online kunnen kopen en aanbieden. Informatie op dit soort websites is niet altijd juist en kan anderen soms schade toebrengen. Ook is het moeilijk om erachter te komen wie de informatie heeft geplaatst. Het plaatsen gebeurt immers vaak onder een valse naam en/of onjuiste gegevens.

Aansprakelijkheid 
Kan de provider van de site of de internetdienst waarop de onjuiste informatie is geplaatst aansprakelijk worden gesteld door de persoon of het bedrijf dat schade heeft geleden, zoals eBay door L’Oreal aansprakelijk is gesteld?
Voorheen werd informatie op het internet door de beheerder van de website zelf geplaatst. Het was daardoor een stuk gemakkelijker om de aansprakelijke partij te achterhalen en aansprakelijk te stellen. Met de nieuwe ontwikkelingen op het internet is dit niet meer zo.

Van aansprakelijkheid kan slechts sprake zijn als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet er sprake zijn van wangedrag en moet er inbreuk gemaakt worden op een recht van een ander. Daarnaast moet er schade zijn ontstaan en moet er een relatie bestaan tussen het gedrag van de inbreukmaker en de ontstane schade. Verder zal een (mogelijke) grond voor aansprakelijkheid moeten worden onderzocht.

Wet- en regelgeving
Hoe deze elementen worden ingevuld en of de provider of internetdienst aansprakelijk is, is afhankelijk van nationale wetgeving. De Europese wetgeving geeft hiervoor een richtlijn, maar de Europese landen geven aan deze richtlijn hun eigen invulling.

In een procedure in Nederland werd in een vergelijkbare zaak als de L’Oreal zaak de internetdienst niet aansprakelijk geacht. In deze zaak probeerde een merkhouder van kinderstoelen te verhinderen dat op Marktplaats namaak kinderstoelen werden verkocht. De rechter vond het in dit geval niet nodig dat Marktplaats een preventieve filter noch een controle achteraf in zou moeten voeren. Het was voor de rechter voldoende dat Marktplaats een procedure had waarmee merkhouders klachten konden indienen. De rechter vond dat Marktplaats met een dergelijk programma voldeed aan de voor haar geldende zorgvuldigheidsplicht.
Doordat de invulling in nationale wetgeving per land verschillend is, zal in andere landen de uitspraak van de nationale rechter anders kunnen zijn.

In Engeland, België en Frankrijk was eBay niet aansprakelijk voor de schade die L’Oreal had geleden door de nagemaakte producten die werden verkocht op de website. Dit neemt niet weg dat het oppassen is met plaatsen van informatie op internet als deze informatie een ander schade kan toebrengen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Luc Tacx, vakgroepleider Ondernemings- en Verbintenissenrecht op 0475-420033 of via l.tacx@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×