Oneerlijke handelspraktijken

De wet verbiedt misleidende en agressieve handelspraktijken. Dit zijn praktijken waarbij een ondernemer op een oneerlijke, misleidende of agressieve manier tracht om een consument te bewegen tot het afnemen van een product of een dienst. Maar wanneer is een ondernemer nu precies oneerlijk, misleidend of agressief?

Zwarte lijsten
De wet helpt de consument door zogenaamde “zwarte lijsten” bij te houden waarin praktijken worden genoemd die altijd misleidend of agressief zijn. Zo worden bijvoorbeeld piramidesystemen genoemd en de bewering dat een product is voorzien van een keurmerk terwijl dat niet zo is. Ook het niet handelen volgens geldende gedragsregels wordt verstaan onder misleidende handelspraktijken. Bij agressieve handelspraktijken kan gedacht worden aan hardnekkige telefonische verkoop. Het weigeren de woning te verlaten bij colportage of de indruk wekken dat de consument een prijs heeft gewonnen terwijl in feite geen sprake is van een prijs.

Zorgplicht
De wet dient de consument te beschermen tegen misleidende en agressieve handelspraktijken. Daarom legt de wet een zorgplicht op aan ondernemers. Ondernemers dienen aan consumenten op zorgvuldige wijze duidelijke en begrijpelijke informatie te verschaffen over het product of de dienst. Zij zijn verplicht essentiële informatie te verschaffen. Het gaat dan om de belangrijkste kenmerken van het product, de prijs, de wijze van betaling en levering maar ook het recht op annulering. Het niet verstrekken van essentiële informatie wordt als een misleidende “omissie” beschouwd. Een goed voorbeeld hiervan is de woekerpolis-affaire, waarbij door de verstrekkers van deze producten onvoldoende inzicht werd gegeven in de kosten van het product.

Instellingen
Al enige tijd kennen we de Wet handhaving Consumentenbescherming. Hierbij werd de Consumentenautoriteit ingesteld. Aan de Consumentenautoriteit komt de bevoegdheid toe om in te grijpen wanneer ondernemers handelen in strijd met de wet. Op eenvoudige en goedkope wijze dwingt de Consumentenautoriteit handelaren om een oneerlijke handelspraktijk te staken. Van de Consumentautoriteit wordt in de praktijk nog steeds te weinig gebruik gemaakt. Naast de Consumentenautoriteit kennen we nog diverse instellingen die op specifieke gebieden de consument behulpzaam kunnen zijn in geval van oneerlijke handelspraktijken. Denk bijvoorbeeld aan de Autoriteit Financiële Markten, Staatstoezicht Volksgezondheid, Voedsel en Warenautoriteit, Commissariaat voor de Media of Inspectie Verkeer en Waterstaat. Loop je tegen een oneerlijke handelspraktijk aan, laat je dan adviseren door Goorts & Coppens Advocaten. Wij kunnen jou adviseren en begeleiden door het woud van de vele regelingen en de diverse instellingen die actief zijn. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Luc Tacx, vakgroepleider Ondernemings- en Verbintenissenrecht op 0475-420033 of via l.tacx@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×