Oneerlijk rentebeding in “de kleine lettertjes”; pas op je tellen!

Iedereen heeft er weleens mee te maken gehad: de “kleine lettertjes” bij een overeenkomst, ook wel de algemene voorwaarden genoemd. De algemene voorwaarden kunnen bijvoorbeeld de betaling en levering van een vastgoedtransactie regelen. Ook het onderwerp “te late betaling” komt vaak aan de orde in de voorwaarden door middel van een rentebeding. Een dergelijk beding houdt in dat een opdrachtgever bij te late betaling een percentage aan rente is verschuldigd aan de aannemer/opdrachtnemer. Maar mag een aannemer zo’n rentebeding zomaar opnemen in de algemene voorwaarden? Deze vraag werd onlangs door de Hoge Raad beantwoord.

De situatie
In de zaak die bij de Hoge Raad voorlag, ging het om een opdrachtgever die een particuliere woning had laten verbouwen. Vervolgens betaalde de opdrachtgever een deel van de overeengekomen aanneemsom niet aan de aannemer. In de algemene voorwaarden had de aannemer een rentebeding opgenomen dat inhield dat de opdrachtgever bij te late betaling 2% rente per maand diende te betalen. De aannemer vorderde betaling van de facturen vermeerderd met de overeengekomen rente. Belangrijk om op te merken is dat de opdrachtgever geen verweer voerde tegen de rentevordering. Het gerechtshof
’s-Hertogenbosch wees de vordering inclusief de rente grotendeels toe.

Het oordeel
De Hoge Raad oordeelt dat, ondanks dat er geen verweer tegen de rentevordering werd gevoerd, het hof uit zichzelf (ambtshalve) had moeten onderzoeken of de opdrachtgever aan het beding gebonden was. De Hoge Raad baseert dit oordeel op een Europese richtlijn die consumenten moet beschermen tegen oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Volgens deze richtlijn is een consument niet gebonden aan een beding waarover niet afzonderlijk is onderhandeld en dat in strijd met de goede trouw het evenwicht tussen de rechten en plichten van partijen in het nadeel van de consument (in dit geval de opdrachtgever) verstoort.

Volgens de Hoge Raad moet worden vermoed dat het rentebeding oneerlijk is nu de contractuele rente (2% per maand) vele malen hoger is dan de wettelijke rente (momenteel 3% per jaar).

De gevolgen
Het gevolg is dat de rechter (zowel in eerste aanleg als in hoger beroep) uit zichzelf dient te onderzoeken of een rentebeding oneerlijk is in de zin van de Europese richtlijn. Als de rechter van oordeel is dat er sprake is van oneerlijkheid, dan dient hij het rentebeding te vernietigen, tenzij de consument dat niet wil. Als een rentebeding wordt vernietigd vanwege oneerlijkheid, dan staat de ondernemer met lege handen omdat hij geen aanspraak maakt op de rente. Ondernemers dienen bij het opnemen van rentebedingen in de algemene voorwaarden dus op hun tellen te passen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Wesley Rhoe, advocaat vastgoed, via: w.rhoe@gca.nl of 0493-331483.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×