Onderneming in zwaar weer? Zo voorkom je een faillissement!

De nieuwe WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) biedt voor veel ondernemingen in zwaar weer uitkomst. De wet waar 8 jaar aan is gewerkt, is meer welkom dan ooit. Veel bedrijven verkeren (mede) door de coronacrisis namelijk in een slechte financiële situatie. Deze wet maakt het mogelijk om een akkoord te sluiten met schuldeisers/aandeelhouders en zo problematische schulden te herstructureren. De WHOA is onderdeel van de Faillissementswet en heeft als doel onnodige faillissementen te voorkomen.

Wat bereik je ermee?

Als je in de situatie verkeert dat je als schuldenaar je schulden niet meer kunt betalen, kun je deze schulden herstructureren en daarmee het faillissement van je onderneming voorkomen.

Hoe?

Je kunt als ondernemer met financiële problemen een akkoord sluiten met een deel van je schuldeisers. De rechter kan dit akkoord bevestigen, waardoor alle schuldeisers gehouden zijn aan het akkoord. Voorheen was dit alleen mogelijk in de faillissementssituatie, bij surseance van betaling of indien alle schuldeisers akkoord waren. Met de WHOA is daar verandering ingekomen. Het proces verloopt, in het kort, als volgt:

  1. Startverklaring: je dient (als schuldenaar) een startverklaring in bij de rechtbank. Dit kan openbaar of besloten. Door het indienen van een startverklaring kan de rechter later bijvoorbeeld bepaalde lopende overeenkomsten opzeggen, toestemming geven voor een overgangskrediet en/of punten van discussie in het akkoord schikken.
  1. Indeling in klassen: je deelt de schuldeisers/aandeelhouders in groepen in, met andere schuldeisers die een vergelijkbare positie hebben. Deze klasseindeling heeft te maken met de rang die de schuldeiser heeft bij verhaal op het vermogen. Zo heeft een schuldeiser ten behoeve van wie een zekerheidsrecht is gevestigd een andere rang dan een leverancier met onbetaalde facturen.
  1. Inhoud akkoord: je bepaalt per klasse wat er aan je schuldeisers kan worden aangeboden. Dit aanbod wordt het ‘akkoord’ genoemd. Het is van belang een redelijk aanbod te doen. Schuldeisers moeten door het akkoord namelijk in een betere positie komen dan in geval van een faillissement. Daarnaast dient een haalbaar en doordacht herstructureringsplan onderdeel van het aangeboden akkoord te zijn.
  1. Stemming: nu zijn de schuldeisers aan zet. Zij stemmen per klasse over het akkoord. Instemmen betekent dat zij goedkeuring geven aan een wijziging van waar zij recht op hebben. Zij zijn dus ook alleen stemgerechtigd als het akkoord hun rechten wijzigt. 
  1. Goedkeuring: Als 2/3e binnen een klasse heeft ingestemd, kan de rechter het akkoord ‘homologeren’, oftewel bevestigen. Vanaf dat moment zijn alle schuldeisers die betrokken zijn geweest bij het akkoord, ook die niet ingestemd hebben, aan het akkoord gebonden.

Dit stappenplan is een beknopte weergave, de nieuwe WHOA-regeling is behoorlijk omvangrijk en complex. Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten uit het team Onderneming. We denken graag met je mee, zodat we samen met jou de eerste stappen kunnen zetten naar een financieel gezonde onderneming.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Onderneming

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×