Ondernemers verantwoordelijk voor beloning ingeleende uitzendkrachten!

Een onderneming die nalaat passende afspraken met een uitzendbureau te maken over de beloning  van de bij haar werkzame uitzendkrachten, kan zelf verantwoordelijk gesteld worden voor het door deze uitzendkrachten te weinig ontvangen loon. Dit is de uitkomst van een uitspraak die het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed (16 juli 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:5160).

De feiten
Onderneming A exploiteert een chemische fabriek waarin grondstoffen worden geproduceerd die worden gebruikt bij de vervaardiging van kunstmatige vezels. Zij heeft vaste werknemers in dienst als verlader, maar maakt voor deze functie ook gebruik van uitzendkrachten van uitzendbureau X.

In het voorjaar van 2008 stelt een uitzendkracht bij uitzendbureau X aan de orde dat hij veel minder loon ontvangt dan de collega’s die rechtstreeks in dienst zijn van onderneming A. Dit terwijl hij als verlader hetzelfde werk uitvoert als deze collega’s. Nadat uitzendbureau X vanwege een faillissement geen verhaal meer biedt, start de uitzendkracht een juridische procedure tegen onderneming A. Hij stelt zich hierbij op het standpunt dat onderneming A aansprakelijk is voor de onderbetaling door uitzendbureau X. Onderneming A zou er namelijk onvoldoende op hebben toegezien dat hij op gelijk niveau werd beloond als haar vaste werknemers, die dezelfde werkzaamheden verrichten. De uitzendkracht maakt daarom ten opzichte van onderneming A aanspraak op achterstallig loon.

De uitspraak van het Gerechtshof
In haar uitspraak heeft het Gerechtshof geoordeeld dat een onderneming die uitzendkrachten inleent in bepaalde gevallen aansprakelijk kan zijn voor een lagere loonbetaling aan deze uitzendkrachten door het uitzendbureau. Dit kan het geval zijn als de onderneming, bijvoorbeeld door na te laten bij een eigen bedrijfscao passende afspraken over beloning van uitzendkrachten te maken, een situatie van onderbetaling heeft uitgelokt of deze bewust in stand heeft gehouden. Het Gerechtshof acht zich op dit moment nog onvoldoende geïnformeerd of in deze zaak sprake is van een dergelijke situatie. Zij draagt de partijen op zich hierover nader schriftelijk uit te laten. Vervolgens zal het Gerechtshof hierover uitspraak doen.

Conclusie
In een situatie waarbij een onderneming bewust een lager loon voor ingeleende uitzendkrachten afspreekt of weet heeft van onderbetaling van deze uitzendkrachten maar hierop geen actie onderneemt, loopt deze het risico (mede)aansprakelijk te zijn voor de uitbetaling van achterstallig loon aan deze uitzendkrachten. Een onderneming kan zich in deze situatie dus niet zomaar meer verschuilen achter het uitzendbureau, maar heeft hierin ook zelf haar verantwoordelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×