Ondernemer en huwelijkse voorwaarden: niet altijd voordelig!

Veel ondernemers hebben voorafgaand aan hun huwelijk huwelijkse voorwaarden gesloten. Voor het aangaan van deze huwelijkse voorwaarden worden vaak twee redenen aangevoerd: in de eerste plaats wil de ondernemer voorkomen dat  schuldeisers van de ondernemer verhaal gaan halen op het vermogen van zijn of haar echtgenoot.  In de tweede plaats wil de ondernemer in een aantal gevallen het vermogen van de onderneming zoveel mogelijk voor zichzelf (en dus buiten het huwelijk) houden. Het kan dan ook een teleurstelling zijn op het moment dat bij echtscheiding het vermogen in de onderneming toch een rol blijkt te spelen.

Huwelijkse voorwaarden bevatten namelijk vaak een zogenaamd periodiek verrekenbeding. Dit beding houdt in grote lijnen in dat echtgenoten jaarlijks het inkomen dat niet besteed is aan de kosten van de huishouding (en dus ‘gespaard’ is) met elkaar moeten verrekenen. De meeste echtgenoten leven deze jaarlijkse verrekenplicht niet na. De wet bepaalt dat in die gevallen waarin de echtgenoten hun jaarlijkse verrekenplicht achterwege hebben gelaten, er bij echtscheiding alsnog moet worden afgerekend. Deze afrekening betreft dan niet alleen het inkomen zelf maar óók het vermogen dat met dit overgespaarde inkomen is gefinancierd.

Enkele voorbeelden ter verduidelijking:
Stel; bij de aanvang van het huwelijk is overgespaard inkomen benut om de aandelen in een BV vol te storten. In het kader van een echtscheiding, jaren later, dient dan in beginsel de volledige waardestijging van de onderneming in de afrekening te worden betrokken. Dat een deel van de waardestijging is toe te rekenen aan de persoonlijke inspanningen van de ondernemer (en zakenpartners) en niet aan de oorspronkelijke investering, doet volgens de Hoge Raad niet ter zake.

Stel; de ondernemer heeft een rekening-courant in zijn bedrijf waarvan ook uitgaven ten behoeve van het gezin (vakanties e.d.) worden bekostigd. Het uitgangspunt bij de afwikkeling van een periodiek verrekening bij het einde van het huwelijk is dat wel het vermogen maar niet de schulden worden meegenomen. Dit kan in een voorkomend geval dus betekenen dat wel de waarde van de aandelen moet worden verrekend maar niet de schuld op de rekening-courant.

Het is dan ook verstandig om als ondernemer regelmatig stil te staan bij de inhoud van de tussen echtgenoten geldende huwelijkse voorwaarden. Win, om onaangename verrassingen te voorkomen, advies in bij één van onze specialisten.

Meer weten over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Imke Gerrits, advocaat familie via 0493-331477 of via i.gerrits@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Familie

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×