Onderbeloning uitzendkrachten: een onrechtmatige daad van de inlener?

Eerder informeerden wij u in deze nieuwsbrief over een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ondernemers voor de beloning van ingeleende uitzendkrachten. In voornoemde uitspraak bepaalde het Hof dat een onderneming die uitzendkrachten inleent in bepaalde gevallen aansprakelijk kan zijn voor een lagere loonbetaling aan de uitzendkrachten door het uitzendbureau. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de onderneming een situatie van onderbetaling heeft uitgelokt of deze bewust in stand heeft gehouden.
In de betreffende zaak achtte het Hof zich nog onvoldoende geïnformeerd om te kunnen concluderen of van een dergelijke situatie sprake is. Inmiddels is het Hof nader geïnformeerd en heeft zij een einduitspraak gedaan in deze kwestie.

Eerst even een korte terugblik op de feiten. De onderneming heeft zowel vaste werknemers als uitzendkrachten werkzaam in een bepaalde functie. Een uitzendkracht komt tot de ontdekking dat hij minder loon ontvangt dan de werknemers die rechtstreeks in dienst zijn van de onderneming. Aangezien het uitzendbureau inmiddels failliet is verklaard, stelt de uitzendkracht de onderneming aansprakelijk voor de onderbetaling door het uitzendbureau. De uitzendkracht beweert dat de onderneming onvoldoende heeft toegezien op gelijke beloning van vaste werknemers en uitzendkrachten.

In navolging op het hierboven besproken tussenarrest, komt het Hof in haar einduitspraak tot het navolgende oordeel.

De destijds geldende bedrijfscao’s bevatten geen bepaling die de onderneming verplicht erop toe te zien dat uitzendkrachten gelijk worden uitbetaald als vaste werknemers. Bovendien was het tarief dat de onderneming aan het uitzendbureau betaalde dermate hoog dat zij niet behoefde te veronderstellen dat de uitzendkrachten niet behoorlijk zouden worden uitbetaald. Er kan dan ook niet worden geconcludeerd dat de onderneming van de wanprestatie van het uitzendbureau heeft geprofiteerd.

Nu de onderneming geen verwijt valt te maken van de onderbetaling door het uitzendbureau, is geen sprake van een onrechtmatige daad door de onderneming. De vordering van de uitzendkracht is dan ook niet toewijsbaar.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070.

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×