Ondanks in strijd met het bestemmingsplan; kamerverhuur toegestaan

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt op 16 november 2016 in een handhavingszaak waarbij woningen worden gebruikt voor kamerverhuur.

Verhuur
Het gaat in dit geval om twee woningen die worden verhuurd. De buurman ondervindt hinder van de verhuur en verzoekt het college om hier handhavend tegen op te treden. De vraag die nu speelt is of het gebruik onder het gebruiksovergangsrecht van het bestemmingsplan valt. En of er tegen kan worden opgetreden.

Geen relatie tussen woning en wonen
In het planvoorschrift van het bestemmingsplan is opgenomen dat de gronden, die geen specifieke beschrijving hebben, bestemd zijn voor wonen. Echter, het bestemmingsplan kent geen definitie voor ‘wonen’. Het kent enkel een definitie van het begrip ‘woning’: een woning is een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden. Er wordt geen relatie gelegd tussen de definitie ‘woning’ en het planvoorschrift dat de woonbestemming toekent aan de verhuurde woningen. Als dit wel zo was, kan er betekenis worden gegeven aan de omschrijving van ‘woning’. Nu deze relatie ontbreekt is de omschrijving van het begrip ‘woning’ niet van betekenis voor de uitleg van het begrip ‘wonen’.

Definitie
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State overweegt wanneer het volgens de bestemming is toegestaan om te ‘wonen,’ en dat begrip in het bestemmingsplan niet is gedefinieerd, ervan moet worden uitgegaan dat diverse woonvormen worden toegestaan. Dus ook verhuur. Nu het bestemmingsplan geen gebruiksverbod bevat voor kamerverhuur komt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tot de conclusie dat het college niet bevoegd is ter zake te handhaven.

Belang van definitie
Het ontbreken van een definitie van ‘wonen’ heeft in deze uitspraak vergaande gevolgen. Dit brengt met zich mee dat vrijwel alle woonvormen zijn toegestaan waartegen het college niet handhavend kan optreden. De uitspraak benadrukt het belang van een goede definitiebepaling en invulling van de planvoorschriften. Voor kamerverhuurders van belang om goed naar de bestemmingsplanvoorschriften te kijken en na te gaan of kamerverhuur rechtstreeks is toegestaan.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze advocaten van de vakgroep Omgeving en Milieu


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Vergunningen

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×