Omvang loondoorbetaling gedurende ziekte werknemer

Wanneer een werknemer ziek wordt en deze ziekte niet enkel het gevolg is van een arbeidsconflict, is de werkgever gehouden tot het doorbetalen van loon. De vraag die zich op dat moment voordoet is: op hoeveel loon heeft de zieke werknemer recht?

De werknemer heeft gedurende de gehele ziekteperiode op grond van de wet in ieder geval recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon. 
De meeste werknemers kunnen echter aanspraak maken op meer dan het wettelijk minimum vanwege de afspraken die zij hebben gemaakt met hun werkgever in de arbeidsovereenkomst of cao. In veel gevallen betalen werkgevers gedurende het eerste ziektejaar 100% van het loon door. 

Wat zegt de wet?
De wet vermeldt met betrekking tot de bedragen die vallen onder ‘het naar tijdruimte vastgestelde loon’, dat het gaat om maandloon, vakantiebijslag en een (eventuele) dertiende maand. Met betrekking tot loon dat wel uit geld bestaat, maar niet naar tijdruimte wordt vastgesteld zoals overwerk en een bonus, geldt, dat als loon wordt meegenomen, het gemiddelde loon dat de werknemer had kunnen verdienen indien hij niet ziek was geweest. 

Recent ontvangen loon als referentie
In praktijk wordt vaak het gemiddelde loon over de afgelopen 13 weken als referentie genomen. Hierbij is aansluiting gezocht bij de dagloonregels van de Ziektewet. Uitgangspunt dient echter wel te zijn, dat een zieke werknemer niet recht heeft op meer loon, dan dat hij bij afwezigheid van ziekte zou hebben verdiend. 

Wanneer alle collega’s van de zieke werknemer weinig werk om handen hebben en niet overwerken, dan heeft de zieke werknemer geen recht op een gemiddelde overwerktoeslag. Zelfs niet, indien hij vóór zijn ziekte structureel heeft overgewerkt. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Edwin van Gerven, advocaat vakgroep Arbeid op 0492-544435 of viae.van.gerven@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×