NOW-steun geen vrijbrief voor gratis inhalen niet-gewerkte uren

Je bent als werkgever in principe verplicht loon door te betalen als het niet verrichten van de arbeid in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. Dat geldt dus ook als je werkgever vanwege de coronamaatregelen (gedeeltelijk) de deuren moet sluiten. De overheid wil met de NOW-steun werkgevers met omzetverlies helpen aan deze loondoorbetalingsverplichting te kunnen (blijven) voldoen. Hierdoor blijven hopelijk zoveel mogelijk banen behouden. Werknemers krijgen hun loon dus gewoon doorbetaald, terwijl sommigen (gedeeltelijk) niet werken.

Hoe zit het dan met de min-uren die zij opbouwen nu zij niet kunnen werken wegens de corona-maatregelen en hiervoor wel betaald krijgen? In de wet is niets geregeld over min-uren. Daarentegen is in veel cao’s of arbeidsovereenkomsten wel iets geregeld over min-uren. Over het algemeen is schriftelijk afgesproken wat de gemiddelde arbeidsduur van een werknemer per week of per jaar is. Als de werknemer deze afgesproken uren niet kan werken, bouwt de werknemer min-uren op. Bij het opbouwen van min-uren wordt het loon in beginsel volledig doorbetaald. De werknemer moet de niet-gewerkte uren dan vaak op een later moment inhalen. Toch is er nog steeds veel onduidelijkheid over. Veel werkgevers hebben werknemers gevraagd ‘gratis’ over te werken om de min-uren in te halen die ze hebben opgebouwd gedurende een periode van sluiting. Daarom werden Kamervragen gesteld. Demissionair minister Koolmees gaf antwoord.

Werknemer heeft geen verplichting om niet-gewerkte uren in te halen

Zijn antwoord luidde in het kort dat een werkgever werknemers niet mag verplichten de niet-gewerkte uren in een andere maand in te halen. De gedachte hierachter is als volgt. Een werkgever moet werknemers doorbetalen als er onvoldoende werk is en de oorzaak hiervan voor risico van werkgever komt. Ook als de arbeid helemaal niet of voor een gedeelte niet is verricht. Dat is het geval als tijdens de sluiting van je bedrijf werknemers wel beschikbaar waren voor het uitvoeren van de werkzaamheden, maar niet konden werken door de corona-maatregelen. Voor de NOW-regeling maakt het geen verschil of de uren daadwerkelijk zijn gewerkt of niet. De NOW heeft als doel behoud van de werkwerkgelegenheid. De regeling ziet dan ook voornamelijk op het ondersteunen van werkgevers om personeel te kunnen blijven behouden bij omzetverlies. Hiervoor zijn de daadwerkelijk gewerkte uren niet relevant. In de NOW zijn ook geen voorwaarden opgenomen over niet-gewerkte uren.

Cao of arbeidsovereenkomst

Hoofdregel is dus dat, zoals uit bovenstaande blijkt, je als werkgever je werknemers niet mag verplichten niet-gewerkte uren in te halen. Deze verplichting kan je enkel opleggen als dit bent overeengekomen in de cao of individuele arbeidsovereenkomst, maar ben zorgvuldig.

Goed werkgeverschap

Zelfs als dat het geval is en je het inhalen van niet-gewerkte uren bent overeengekomen, is het nog maar de vraag of je je mag beroepen op deze afspraak. Het is namelijk nog onduidelijk hoe bepaalde afspraken die zijn gemaakt vóór de corona-crisis nu uitgelegd moeten worden. Een voorbeeld hiervan is de jaaruren-norm. Ben als werkgever dus voorzichtig met het verschuiven van tijdens de corona-crisis opgebouwde min-uren naar een later moment, ook als je dit hebt afgesproken. Het kan namelijk gezien worden als geen ‘goed werkgeverschap’.

Al met al kun je werknemers dus niet verplichten om de uren die zij niet gewerkt hebben en wel uitbetaald hebben gekregen op een later moment (gratis) in te laten halen. Als je dit vooraf hebt afgesproken bij cao of individuele arbeidsovereenkomst zijn er mogelijkheden, maar ga daar zorgvuldig mee om. Het is dan ook verstandig eerst advies in te winnen van iemand uit ons team Arbeid, neem gerust contact met ons op!


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×