NOW 3.0: alles wat je moet weten op een rijtje

Vanaf 1 oktober 2020 is de NOW 3.0 ingegaan. Dit artikel geeft je een overzicht van wat je moet weten van het nieuwe steunpakket.

Duur NOW 3.0

De NOW 3.0 heeft een duur van negen maanden en zal dus gelden tot 1 juli 2021. Deze noodmaatregel is onderverdeeld in drie tijdvakken. Elke drie maanden gelden andere voorwaarden. Ondersteunen van werk en inkomen blijft ook van de NOW 3.0 het hoofddoel. Wel komt er meer nadruk te liggen op de noodzaak van aanpassingen aan de nieuwe economische situatie

Andere voorwaarden

Geleidelijk gelden andere voorwaarden, stapsgewijs wordt de loondoorbetaling afgebouwd. De NOW 3.0 steunt bedrijven die het nodig hebben, wat ten goede komt van de werkgelegenheid. Maar helaas kan niet alle werkgelegenheid worden behouden. De vergoedingspercentages in loonkosten worden langzaam lager, waardoor bedrijven de mogelijkheid krijgen de loonsom te laten dalen. Dit heeft geen consequenties voor de subsidiehoogte. Al met al blijft er middels de NOW 3.0 steun voor het behoud van werk en inkomen. Daarnaast biedt de NOW 3.0 bedrijven de mogelijkheid om in te spelen op de nieuwe werkelijkheid. Bedrijven moeten gestimuleerd worden zich aan te passen naar de huidige economische situatie.

Hieronder vind je de belangrijkste punten van de NOW 3.0 op een rijtje:

  • de NOW 3.0 geldt vanaf 1 oktober voor negen maanden, onderverdeeld in drie tijdsvakken van drie maanden;
  • het minimale omzetverlies gaat vanaf tijdvak twee van 20% naar 30%;
  • de vergoedingspercentages gaan per tijdvak omlaag, van 80% in tijdvak één, naar 70% in het tweede tijdvak en 60% in het laatste tijdvak. Hiertegenover staat mogelijkheid tot afbouw van de loonsom, omdat de vrijstelling loonsomcorrectie oploopt van 10% in tijdvak één, naar 15% in tijdvak twee en 20% in tijdvak drie. Dit gaat niet ten koste van de subsidie;
  • de korting bij bedrijfseconomisch ontslag geldt niet langer;
  • maximaal te vergoeden loon wordt in tijdvak drie verlaagd naar maximaal één keer dagloon per werknemer. In tijdvak één en twee zal dit nog wel twee keer het dagloon bedragen;
  • het bonus- en dividend verbod blijft gelden;
  • arbeidsvoorwaarden kunnen (nog steeds) niet eenzijdig door de werkgever worden gewijzigd.

Als je vragen hebt over wat de gevolgen zijn van de NOW 3.0 voor jouw bedrijf, kun je contact opnemen met Maud Saes, advocaat arbeidsrecht.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×