Notaris: foutje, bedankt!

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Zo kan het voorkomen dat je bij de koop van een woning of een perceel schade leidt als gevolg van een fout gemaakt door de notaris. Kun je de notaris dan aansprakelijk stellen voor de schade die je hebt geleden?

De eerste vraag die gesteld moet worden is of de notaris heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam notaris verwacht mag worden. Op notarissen rust een zwaarwegende zorgplicht, waarbij rekening moet worden gehouden met de belangen van alle betrokken partijen. Mooie woorden, maar wat houdt de zorgplicht van de notaris nu precies in? 

Wilsonderzoek
Allereerst vormt het wilsonderzoek een belangrijk onderdeel van de zorgplicht van de notaris. Het is namelijk de taak van de notaris om de bedoelingen van partijen zo juist en volledig mogelijk in de akte weer te geven, om misverstanden te voorkomen. Voordat de notaris de akte kan passeren, moet hij onderzoeken of de inhoud van de akte overeenkomt is met de wil van partijen. De wilscontrole vraagt een actieve houding van de notaris; hij zal concrete vragen moeten stellen om de bedoeling van partijen te achterhalen.

Onderzoeksplicht
Naast de verplichting tot het verrichten van een wilscontrole bestaat de onderzoeksplicht van de notaris. Notarissen zijn verplicht om enerzijds de feiten in de akte te onderzoeken en anderzijds de toepasselijke wettelijke regels. Bij uitstek is het de taak van de notaris om te onderzoeken welke wetgeving van toepassing is en wat vereist is voor de totstandkoming van een geldige rechtshandeling. Daarbij is de notaris ook verplicht de gegevens die in de akte worden opgenomen en de feiten die daaraan ten grondslag liggen te controleren op hun juistheid.

Informatieplicht
Tenslotte rust op notarissen de verplichting om cliënten te informeren over de juridische betekenis en de rechtsgevolgen van de akte. Deze informatieplicht hangt nauw samen met de wilscontrole: de notaris moet controleren of partijen beseffen welke rechten en verplichtingen voortvloeien uit de in de akte opgenomen rechtshandeling. In dat kader is het  noodzakelijk om partijen uitleg te geven over de inhoud en de juridische gevolgen van de rechtshandeling.

Schending van elk van voornoemde verplichtingen leidt in beginsel tot aansprakelijkheid van de notaris. Ben je niet tevreden over de werkwijze van jouw notaris en vraag je je af of hij zijn zorgplicht jegens jou heeft geschonden, neem dan gerust contact met ons op.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Guido Goorts, vakgroepleider Vastgoed, op 0493-352070 of viag.goorts@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×