Nog meer duidelijkheid over vrije advocaatkeuze: ook in voortraject van een eventuele procedure recht op vrije advocaatkeuze

Op 14 mei 2020 heeft het Europees Hof uitspraak gedaan over verdere uitbreiding van het recht op vrije advocaatkeuze. Het Europees Hof overweegt als volgt: elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, moet worden geacht onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’ te vallen!

Wat ging vooraf?

In 2013 en 2016 zijn twee belangrijke arresten door de hoogste Europese rechter, het Hof van Justitie van de Europese Unie, gewezen over het recht op vrije advocaatkeuze van een rechtsbijstandsverzekerde.

2013: eerste zaak

De eerste zaak over vrije advocaatkeuze dateert van 7 november 2013 (DAS/Sneller).

Wanneer je een rechtsbijstandsverzekering afsluit, krijg je te maken met polisvoorwaarden. Hierin staan ook bepalingen over de spelregels wanneer je je eigen advocaat hebt gekozen. De meeste polisvoorwaarden van de verzekeraars gaf op dat moment maar een beperkt recht op een vrije keuze.

Het Europees Hof heeft in 2013 aangegeven dat de verzekerde het recht heeft om zijn eigen advocaat te kiezen, op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar, als sprake is van een gerechtelijke procedure.

Met de uitspraak van het Europees Hof kwam voor verzekerden een einde aan de onzekerheid en discussies met verzekeraars over het al dan niet uitbesteden van een zaak. Vanaf het moment dat een procedure moet worden gestart in een bepaalde zaak, heeft de verzekerde het recht om zijn/haar eigen advocaat te kiezen. Dit heeft voor de verzekerde als voordeel dat hij/zij een advocaat kan kiezen die hij/zij kent, die ervaren is, bij de verzekerde om de hoek zit en zorgt voor persoonlijk contact en snelle dienstverlening.

2016: tweede zaak

De tweede zaak dateert van 7 april 2016 (Massar/DAS). In die zaak bij het Europees Hof ging het om de vraag of het recht op vrije advocaatkeuze ook geldt voor een administratieve procedure bij het UWV.

Het Europees Hof oordeelde dat het recht op een vrije advocaatkeuze ook geldt bij ontslagprocedures bij het UWV en bij bezwaarprocedures in het bestuursrecht. De verzekerde kan vanaf dat moment ook in deze administratieve procedures gebruik maken van de vrije advocaatkeuze, en kiezen voor een advocaat die hij/zij kent.

Anno 2020: verdere uitbreiding

We zijn enkele jaren verder. Het recht op vrije advocaatkeuze geldt in alle procedures: zowel gerechtelijk als administratief. Rechtsbijstandsverzekeraars hebben de polisvoorwaarden ten aanzien van het kostenmaximum aangepast.

Nu is er weer sprake van een belangrijke uitspraak van het Europese Hof die grote gevolgen heeft voor zowel verzekeraars als verzekerden.

De Orde van de Vlaamse Balie is een procedure gestart over de uitleg van het recht op vrije advocaatkeuze. De Belgische nationale rechter heeft het Europees Hof om advies gevraagd over hoe Europese regelgeving moet worden toegepast. De advocaat-generaal van het Europees Hof heeft in antwoord op de gestelde vragen op 11 december 2019 een belangwekkende conclusie genomen. De conclusie is dat de vrije advocaatkeuze ook geldt voor het minnelijk traject! De advocaat-generaal is van mening dat, de term „procedure” niet alleen de gerechtelijke fase zodra een procedure aanhangig is of wordt ingeleid betreft, maar ook een fase die daaraan voorafgaat. Met andere woorden: een buitengerechtelijke fase.

Het Europees Hof heeft zich in haar arrest van 14 mei 2020 aangesloten bij de mening van de advocaat-generaal: elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, moet dus worden geacht onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’ te vallen!!

Dat betekent dus dat niet alleen dat een verzekerde een eigen advocaat kan kiezen indien sprake is van een procedure maar ook in het voortraject bestaat dit recht voor een verzekerde.

Uitbreiding van het recht op vrije advocaatkeuze

Met de uitspraak van het Europees Hof komt er voor verzekerden een verdere uitbreiding van het recht op vrije advocaatkeuze. Niet alleen als een procedure moet worden gestart in een bepaalde zaak, heb je het recht om je eigen advocaat te kiezen maar dus ook in het voortraject. Dit heeft voor de verzekerde als voordeel dat hij/zij een advocaat kan kiezen die hij/zij kent, die ervaren is, bij de verzekerde om de hoek zit en zorgt voor persoonlijk contact en snelle dienstverlening.

Een eigen advocaat in de arm nemen en de kosten laten vergoeden door je rechtsbijstandsverzekering? Het kan!

Iedereen kan te maken krijgen met een juridisch geschil. Je bent ontslagen en er komt een UWV-procedure. Of je hebt een (dreigende) procedure bij de rechtbank omdat je een geschil hebt met een leverancier? Wil je bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente (bijv. een bestemmingsplan)?

Jij bepaalt zelf wie je als advocaat wil als er sprake is van een (dreigende) procedure. Je kiest iemand waar jij een goed gevoel bij hebt. Je rechtsbijstandsverzekeraar betaalt de rekeningen van die zelf gekozen advocaat. Een rechtsbijstandsverzekeraar heeft ook juristen in dienst. Vaak probeert de rechtsbijstandverzekering in eerste instantie zelf de zaak op te lossen door de jurist aan de slag te zetten of zij besteden de zaak uit aan een advocatenkantoor waarmee een prijsafspraak is gemaakt.

Je kan er ook voor kiezen om Goorts + Coppens jouw zaak te laten behandelen. Bij een van onze vestigingen in Eindhoven, Helmond en Deurne ben je altijd welkom voor een kop koffie en bieden wij het luisterend oor. Vind je het lastig om het contact te onderhouden met je rechtsbijstandverzekering of weet je niet hoe je een beroep kan doen op het recht van vrije advocaatkeuze, neem gerust contact op. Dan helpen wij jou graag verder. Laagdrempelig. Wij spreken jouw taal en we willen naar jou luisteren. Samen bepalen we de strategie!


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×