Nieuwsflits | Brabantbeleid | Proefproces binnenkort van start

In augustus vertelden we honderden veehouders over de mogelijkheden om het Brabantbeleid aan te vechten. Na intensief overleg met verzekeraars en veehouders hebben we enkele bedrijven verzameld, om een proefprocedure te starten tegen de provincie. In de dagvaarding voor die rechtszaak staan al diverse argumenten, waarmee we de gewijzigde verordeningen op zichzelf onderuit willen halen. Dat zijn dus juridische redenen die voor álle Brabantse veehouders gelden. 

Onderzoeksrapporten en bewijsmateriaal

Op dit moment komen daar nog onderzoeksrapporten bij, die de gevolgen voor specifieke (soorten) veehouderijen in kaart brengen. Die analyses door DLV Advies leveren extra bewijsmateriaal op, om zo nodig gerichte uitspraken per sector of bedrijfstype te kunnen vragen. Naar verwachting begint de rechtszaak in november. Dit wordt een combinatie van een kort geding en een normale procedure, zodat de rechter gaandeweg alvast voorlopige maatregelen kan nemen.


Daarnaast is tijdens de informatieavonden de stalderingsregeling besproken. Een ondernemer kan op basis van die regeling pas uitbreiden indien er voldoende aanbod via het stalderingsloket voorradig is. Hoewel het gaat om een provinciale regeling dienen gemeenten zich bij de verlening van de omgevingsvergunningen te houden aan deze regels. Anders gezegd: bij de beoordeling van een aanvraag moet de gemeente nagaan of de betreffende ondernemer gestaldeerd heeft. Als dat niet het geval is, moet de gemeente de vergunning weigeren.

Eerste procedure gestart

Hiermee is direct een ingang voor de juridische aanpak van de stalderingsregeling. Voor deze procedure hebben wij gekozen voor een bestuursrechtelijke procedure. Dat betekent dat er geen kort geding wordt gevoerd ten aanzien van de stalderingsregeling. De stalderingsregeling wordt aangevochten in het kader van het beroep tegen de geweigerde vergunning. Inmiddels is 1 procedure gestart bij de rechtbank Oost-Brabant om de regeling aan te vechten. De rechtbank is verzocht om een versnelde behandeling zodat de zitting zo spoedig mogelijk kan worden ingepland.


Via de webiste, onze Facebookpagina en LinkedIn houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen in de procedures.
Heb je eerder vragen? Neem dan gerust contact op.

Niels Crooijmans
n.crooijmans@gca.nl
06 55 50 65 41  


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×