Nieuws in onteigeningsland!

Op het moment dat de overheid uw grond nodig heeft voor de aanleg van een nieuwe woonwijk, en u de grond niet wil verkopen tegen de aangeboden prijs van de overheid, dient de overheid u te onteigenen via de procedure op grond van de onteigeningswet. Belangrijk bij onteigening is dat u volledig schadeloos wordt gesteld. U ontvangt dus de volledige waarde van uw eigendom. Dat betekent wel dat in procedures uitgebreid wordt stil gestaan bij de berekening van de waarde van uw eigendom.

In veel onteigeningsprocedures kwam de vraag aan de orde of de waarde van de grond bepaald moest worden op basis van de nieuwe bestemming (woningbouw) of de oude bestemming (agrarische grond).

Naar aanleiding van een aantal arresten van de Hoge Raad leek het erop dat de waarde van de grond bij onteigeningen ten behoeve van woningbouw, gewaardeerd moesten worden op basis van de oude bestemming (bijvoorbeeld agrarisch). De nieuwe waarde moest dus weggedacht worden. U begrijpt dat veel grondeigenaren zich zorgen hebben gemaakt. De prijs voor een woonbestemming is eenmaal fors hoger dan de prijs voor agrarische grond.

De Advocaat-Generaal van de Hoge Raad heeft op 4 september 2015 in een conclusie uitgewerkt hoe hiermee omgegaan zou moeten worden. Gelet op deze conclusie lijkt de discussie gunstig uit te pakken voor de grondeigenaren. Kort gezegd komt het erop neer dat, indien de bestemming van de grond wordt gewijzigd voor woningbouw, naar zijn oordeel uitgegaan moet worden van de nieuwe waarde.

Uiteindelijk zal de Hoge Raad hierover later dit jaar een definitief oordeel geven.

Het is een complexe discussie maar zeer belangrijk in onteigeningsprocedures. Wordt u geconfronteerd met onteigening of heeft u vragen over onteigening? Neemt u dan contact op met Niels Crooijmans, Advocaat onteigening bij Goorts + Coppens. Niels Crooijmans is bereikbaar via n.crooijmans@gca.nl of via 06 555 06 541.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Onteigening

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×