Nieuws


Nieuws WAB | WW-Premie 16/10/2019

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB) in werking. Met de inwerkingtreding van de WAB gaat een aantal belangrijke regels voor zowel werkgevers, als werknemers veranderen. Zo ook bij WW-premie en het verschil tussen flexibele en vaste arbeidskrachten.

N 20191016
Nieuws Bestemmingsplan Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, herziening oktober 2019 14/10/2019

De afgelopen maanden zijn in het stededelijk gebied van de gemeente Gemert-Bakel een aantal ruimtelijke ontwikkelingen opgestart en gebundeld in het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, herziening oktober 2019”. Het gaat hier om een aantal ingrijpende veranderingen op verschillende locaties.

N 20191014
Nieuws Gratis informatiebijeenkomst WAB 10/10/2019

Wilt u graag horen wat de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) betekent voor uw onderneming? En ontvangt u graag praktische tips, hoe u met deze wetswijziging om kunt gaan? Goorts + Coppens én Recht Direct praten u graag in een uurtje helemaal bij.

 

N 20191010
Nieuws Goed nieuws voor de bouw- en infrasector 10/10/2019

Zonder extra stikstof is er vanaf vrijdag weer een vergunning mogelijk. De 12 provincies hebben nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Vanaf 11 oktober 2019 kunnen er weer vergunningen verleend worden.

Er wordt weer toestemming gegeven voor stikstofgerelateerde activiteiten, zolang de activiteiten niet leiden tot een stijging en in veel gevallen feitelijk tot een daling van stikstofbelasting. Kern van de nieuwe regels is dat door het wegvallen van het voormalige Programma Aanpak Stikstof nu van tevoren moet worden aangetoond dat emissie en depositie met zekerheid afnemen of niet stijgen.

N 20191010
Nieuws WAB | Oproepovereenkomst 09/10/2019

De WAB maakt oproepkrachten een stuk minder flexibel!

In sommige branches is het heel gebruikelijk dat met oproepkrachten gewerkt wordt. Voordeel is natuurlijk de flexibiliteit van deze werknemers. Met de WAB wordt dit oproepen echter een stuk minder flexibel dan voorheen.

N 20191009
Nieuws Kabinet neemt advies Remkes over 09/10/2019

De eerste contouren van het maatregelenpakket zijn zichtbaar. Zoals verwacht schaart het kabinet zich achter het adviescollege Remkes. Die zekerheid is er sinds afgelopen vrijdag sinds de persconferentie van minister Schouten over de oplossing stikstofcrisis en de gepubliceerde brief van de Minister aan de kamer. Reden voor de stikstof-desk om in dit artikel de belangrijke zaken uit te lichten.

N 20191009
Nieuws Vrees voor openbaarmaking 08/10/2019

De Wob (staat voor Wet openbaarheid van bestuur) is een beruchte wet aan het worden. Werd hier enkele jaren nog veelvuldig misbruik van gemaakt om geld te verdienen ten laste van de overheid (door met name een aantal juridisch adviesbureaus ‘van het tweede stempel’), tegenwoordig liggen de zaken iets anders.

 

N 20191008
Nieuws Sluiting van drugspanden: verhuurders wees alert! 03/10/2019

Verhuurders worden steeds vaker geconfronteerd met malafide huurders. Met alle gevolgen van dien. Drugsgerelateerde activiteiten in een bedrijfspand kunnen zomaar tot gevolg hebben dat het bedrijfspand voor lange periode wordt gesloten door de burgemeester. Deze maand publiceerde onze hoogste bestuursrechter (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) een overzichtsuitspraak over het sluiten van drugspanden. Uit deze uitspraak komt een aantal aandachtspunten naar voren voor burgemeesters én verhuurders van panden.  Tijd voor een korte update onder welke voorwaarden over mag worden gegaan tot sluiting van een pand, maar ook hoe voorkom je als verhuurder dat je pand wordt gesloten?

N 20191003
Nieuws Goorts + Coppens advocaten richt een stikstof-desk op! 27/09/2019

De commissie Remkes heeft een advies uitgebracht met de titel: “Niet alles kan.” Maar wij kunnen u wel adviseren in alles! De Raad van State verwees de PAS naar de prullenbak, waardoor een ware stikstof-impasse is ontstaan. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vroeg daarom het Adviescollege Stikstofproblematiek om advies. Het eerste advies ligt er. . Alhoewel het om een advies gaat, verwachten wij dat de Minister zich achter het advies schaart. Als het aan het adviescollege ligt dan kunnen de veehouderij, mobiliteit, industrie en de bouw op korte-termijn-maatregelen verwachten van de overheid. Deze maatregelen, m zullen hoe dan ook grote impact hebben op deze sectoren. Goorts + Coppens richt daarom een gratis stikstof-helpdesk op!

N 20190927
Nieuws Een PAS op de plaats, alle vergunningen in de wachtkamer. Of toch niet? 19/09/2019

De hoogste bestuursrechter verwees de PAS-regeling naar de prullenbak. De reden hiervoor was dat de PAS-regeling in strijd is met de Europese regelgeving. De uitspraak van de hoogste bestuursrechter heeft geleid tot stilstand in diverse juridische procedures. Denk aan hierbij aan zowel bestemmingsplanprocedures, als vergunningsprocedures. In ons vorige artikel over het PAS noemden we al enkele voorbeelden van bestemmingsplannen die de eindstreep niet hebben gehaald bij de rechter (Boxtel, Roermond en Wageningen). 

 

 

N 20190919
Nieuws Update: werkgevers wel verplicht om slapende dienstverbanden te beëindigen 19/09/2019

Op 18 september 2019 is bekend geworden dat de Advocaat-Generaal (A-G) vindt dat een werkgever wel verplicht is om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een slapend dienstverband te beëindigen, onder betaling van de wettelijke transitievergoeding.

N 20190919
Nieuws WAB | Transitievergoeding 13/09/2019

De transitievergoeding is een ontslagvergoeding waar je sinds 1 juli 2015 recht op hebt als je ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer.

N 20190913
Nieuws WAB | de belangrijkste veranderingen op een rijtje 27/08/2019

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB)  in werking. Met de inwerkingtreding van de WAB gaat een aantal belangrijke regels voor zowel werkgevers, als werknemers veranderen. De komende tijd zullen wij in meerdere artikelen de belangrijkste veranderingen bespreken. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

ketenregeling, transitievergoeding, oproep-
overeenkomst, payroll, nieuwe ontslaggrond; de cumulatiegrond en de WW-premie.

In dit artikel gaan we in op de ketenregeling.

Ketenregeling Goorts Coppens

N 20190827
Nieuws Fosfaatrechten: grens tussen ondernemersrisico en inbreuk op eigendomsrecht 20/08/2019

Als kantoor staan wij een grote groep melkveehouders bij in hun kwestie over de vaststelling van het aantal fosfaatrechten door de minister. Bestuursrechtelijk hebben de meeste zaken het eindstation bereikt: het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). In een aantal zaken wachten we op een zittingsdatum. In een aantal gevallen wachten we op uitspraak, dan wel hebben we de uitspraak pas geleden gekregen. Het zal u niet verbazen dat wij de ontwikkelingen in de rechtspraak rondom de fosfaatrechten op de voet volgen.

Fosfaatrechten ondernemersrisico eigendomsrecht goorts coppens

N 20190820
Nieuws Windturbines, een veelbesproken onderwerp... 16/08/2019

De plannen voor windturbines zijn nooit zonder discussie. Op veel plaatsen in het land worden plannen ontwikkeld voor het plaatsen van windturbines. Aangezien deze turbines steeds hoger worden, tot hoogten van 240 meter, is dat ook niet verwonderlijk. De impact op de omgeving is daarmee immers ook groter.

Windturbines goorts coppens

 

N 20190816
Nieuws Invloed van het PAS op woningbouw en infra 15/08/2019

Er is de laatste weken veel geschreven over stikstof en de gevolgen hiervoor voor natuur en milieu. Vaak wordt stikstof geassocieerd met de agrarische sector. Recente ontwikkelingen hebben echter ook grote gevolgen voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen en ontwikkeling van woningbouw.

Wat verandert er voor projectontwikkelaars en aannemers?

Invloed PAS op woningbouw en infra

N 20190815
Nieuws Detailhandel: toegang geweigerd! 12/08/2019

Stel je bent ondernemer in de detailhandel-branche. Je hebt de perfecte locatie gevonden voor een vestiging van je winkel. Na wat research blijkt dat de gemeente niet alle typen detailhandel toelaat, waaronder jouw beoogde detailhandel-winkel. Het bestemmingsplan is de zogeheten ‘boosdoener’. Het overkwam een ondernemer in gemeente Appingedam. In het betreffende bestemmingsplan stond dat alleen volumineuze detailhandel is toegestaan. Kortom: wel ruimte voor een meubelzaak, keukenzaak of een bouwmarkt, maar geen ruimte voor bijvoorbeeld een kledingzaak, schoenenzaak, health & beautyzaak of bakker.

Een bestemmingsplan kan dus flink je ondernemersplannen door de war schoppen. Maar kan je hier dan niets tegen doen? Natuurlijk wel!

Detailhandel bestemmingsplan

N 20190812
Nieuws Fipronil-crisis: is de Nederlandse Staat aansprakelijk? 16/07/2019

In de zomer van 2017 was er groot alarm in de Nederlandse pluimveesector. Er bleken pluimveebedrijven te zijn die hun stallen hadden laten reinigen door twee reinigingsbedrijven die werkten met het verboden middel fipronil (vaak zonder dat de pluimveebedrijven dit wisten). Fipronil is een bestrijdingsmiddel dat wordt gebruikt tegen bloedluis. Hogere gehaltes fipronil kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. 

Fipronil crisis eiercrisis goorts + coppens

N 20190716
Nieuws Verbetertraject disfunctionerende werknemer | Hoe ga je daar als werkgever mee om? 09/07/2019

 Als een werkgever de rechter verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens disfunctioneren, zal de rechter toetsen of aan deze grond is voldaan. Over het algemeen oordelen rechters dat er een verbetertraject moet zijn doorlopen. Hoe zo’n verbetertraject er uit moet zien, blijft vaag. De Hoge Raad heeft recent aanknopingspunten gegeven waarmee een werkgever rekening kan houden.

Verbetertraject disfunctionerende werknemer

N 20190709
Nieuws Imke Gerrits in het Advocatenblad - Familierecht 08/07/2019

Advocaat Imke Gerrits, specialist op het gebied van familierecht en erfrecht, heeft een uitgebreid artikel geschreven in het Advocatenblad. In dit artikel worden uitspraken behandeld op het gebied van personen- en familierecht en erfrecht die gedaan zijn tussen mei 2018 en mei 2019. De Hoge Raad bepaalde onder meer dat bij vergoedingsrechten ‘op niet altijd op is’. Ook op het gebied van erfrecht heeft de Hoge Raad een aantal interessante uitspraken gedaan, onder andere over de sommenverzekering. 

Advocatenblad Goorts Coppens

N 20190708
Nieuws Voorontwerp bestemminsplan De Neerlanden II te Maarheeze ter inzage gelegd 02/07/2019

Om aan de woningbehoefte in Maarheeze tegemoet te komen, wil de gemeente Cranendonck de kern van Maarheeze aan de noordzijde uitbreiden met de woonwijk ‘De Neerlanden II, bestaande uit een honderdtal woningen.

Nieuwe Woonwijk te Maarheeze 'De Neerlanden'

N 20190702
Nieuws Werkgever aansprakelijk voor val tijdens doen van privéboodschappen na sluitingstijd 01/07/2019

Een werkneemster van de Aldi heeft letsel opgelopen doordat zij is gevallen in de winkel. Het ongeval vond plaats na werktijd en na sluitingstijd, tijdens het doen van privéboodschappen. De werkneemster heeft Aldi aansprakelijk gesteld voor het ongeval. De verzekeraar van Aldi heeft een toedrachtonderzoek laten uitvoeren. Aldi heeft aansprakelijkheid afgewezen.

Werkgever aansprakelijk bij val

N 20190701
Nieuws LET OP | NIEUWSFLITS STORMSCHADE 23 JUNI 2016 21/06/2019

De superstorm die op 23 juni 2016 Zuidoost-Brabant trok, ligt alweer bijna drie jaar achter ons. In afwachting van lopende procedures hebben velen een afwachtende houding aangenomen. Pas op het moment dat een positieve einduitspraak is gedaan door de rechter willen gedupeerden alsnog aankloppen bij hun verzekeraar. Maar dan kan het wel eens te laat zijn! In het verzekeringsrecht geldt namelijk een verjaringstermijn van drie jaar.

Kom dus op tijd in actie! 

Stormschade 23 juni 2016

N 20190621
Nieuws N65 Vught | Bestemmingsplan ter inzage gelegd 17/06/2019

Men kan van donderdag 13 juni 2019 tot en met woensdag 24 juli 2019 het bestemmingsplan met bijbehorende stukken bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer N L.IMRO.0865.vghBPN65-ON01.

N65 Vught aanpassingen goorts + coppens

N 20190617
Nieuws Wet ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’ is aangenomen! 07/06/2019

Op 14 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet "kwaliteitsborging voor het bouwen". De bouwer van een nieuwbouwwerk krijgt hiermee meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het werk.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen - Goorts coppens advocatenkantoor

N 20190607
Nieuws Doorbetaling tijdens ziekte | 100% loon of toch 70%? 03/06/2019

Het feit dat een werknemer in 2014 100% van het loon doorbetaald kreeg tijdens ziekte, betekent niet dat een werkgever verplicht is om dat bij een latere ziekmelding, in 2016, weer te doen. Dit oordeelde het Hof recent. In dit artikel zullen we hier verder op ingaan. 

Ziekte werknemer goorts coppens

N 20190603
Nieuws Jacht van de Minister op fosfaatrechten vleesvee is onterecht! 03/06/2019

Uitgifte fosfaatrechten voor vleesvee, onrechtmatige staatssteun, aangepaste besluiten en onrechtmatig handelen van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Begin 2018 vielen bij veehouders de besluiten voor de toekenning van fosfaatrechten op de deurmat. Een behoorlijk aantal veehouders had te maken met herziene beslissingen in verband met de toekenning van fosfaatrechten. Deze herziene beslissing had tot gevolg dat het eerder toegekende aantal fosfaatrechten naar beneden werd bijgesteld. De reden: volgens de minister was aan vleesvee ten onrechte fosfaatrechten toegekend. 

Jacht op fosfaatrechten onterecht

N 20190603
Nieuws Exonoratiebeding: ”De directie stelt zich niet aansprakelijk,…” 27/05/2019

Iedereen krijgt er wel eens mee te maken, de één wat vaker dan de ander: partijen die hun aansprakelijkheid uitsluiten. Is het niet bij het ophangen van een jas in de garderobe, dan wel in algemene voorwaarden bij het sluiten van een overeenkomst. Een beding dat aansprakelijkheid uitsluit in algemene voorwaarden heet een exonoratiebeding. Een beroep op een exoneratieclausule slaagt echter niet altijd.

exonoratiebeding

N 20190527
Nieuws Knoop is doorgehakt | alimentatieduur van 12 naar 5 jaar 23/05/2019

Medio maart 2019 hebben wij bericht over het wetsvoorstel tot verkorting van de duur van de partneralimentatie (artikel: verkorting alimentatieduur) en de gevolgen daarvan op het moment dat dit wetsvoorstel daadwerkelijk wet zou worden. Op dat moment moest de Eerste Kamer zich nog over het betreffende wetsvoorstel buigen. Deze week heeft de Eerste Kamer met het betreffende wetsvoorstel ingestemd. Dit betekent concreet dat met ingang van 1 januari 2020 de verplichting tot het betalen van partneralimentatie in veel gevallen wordt verkort van 12 jaar naar 5 jaar.

Alimentatieduur verkort goorts coppens

N 20190523
Nieuws Boetebeding in een overeenkomst 21/05/2019

Regelmatig wordt in een overeenkomst een boetebeding opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan een boetebeding in een arbeidsovereenkomst, in de algemene voorwaarden of in een koopovereenkomst. Een boetebeding is een bepaling in de overeenkomst waarin staat dat als een van de partijen één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, deze partij aan de ander een boete moet betalen.

Boetebeding arbeidsovereenkomst algemene voorwaarden koopovereenkomst

N 20190521
Nieuws Van mijn erf af! 16/05/2019

Het zal je maar gebeuren, acties van dierenactivisten op je erf. Gelukkig niet allemaal van het kaliber Boxtel, maar dat maakt het niet minder intimiderend. Denk naast invallen bijvoorbeeld ook aan het maken van illegale filmopnames. Wij krijgen regelmatig de vraag wat je kan doen tegen dierenactivisten. Reden voor deze blog.

Dierenactivisten

N 20190516
Nieuws Duidelijkheid over betalen van transitievergoeding 10/05/2019

De Hoge Raad schept duidelijkheid over het betalen van transitievergoeding als in de cao ook een vergoedingsregeling is opgenomen.

Inmiddels is het aardig ingeburgerd bij werkgevers dat zij vanaf juli 2015 aan de werknemer een transitievergoeding dienen te betalen indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en, kort gezegd, de werkgever het initiatief heeft genomen tot het beëindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor de gevolgen van het ontslag en anderzijds om de werknemer met behulp van de hiermee gemoeide financiële middelen in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken.

transitievergoeding, goorts coppens duidelijkheid hoge raad

N 20190510
Nieuws Veranderingen voor payrollmedewerkers/werkgever: Wet Arbeidsmarkt in Balans 07/05/2019

Zoals aangegeven, gaat het arbeidsrecht op bepaalde punten veranderen. Deze veranderingen komen voort uit het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), dat op 5 februari 2019 is aangenomen door de Tweede Kamer. Het beoogde tijdstip van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2020. Voordat de wet in werking kan treden, dient deze nog goedgekeurd te worden door de Eerste Kamer. In dit artikel zal worden ingezoomd op de veranderingen voor payrollmedewerkers/werkgevers.

Verandering Payrolling

N 20190507
Nieuws Nieuw windpark Reusel in 2020: “Windpark Agro Wind Reusel” 29/04/2019

In de gemeente Reusel-De Mierden heeft Windpark Agro-Wind Reusel B.V. voornemens om een Windpark te realiseren. Het windpark zal bestaan uit 11 windturbines met een tiphoogte van maar liefst 246 meter. De gevolgen voor de omgeving zullen dus aanzienlijk zijn. In dit artikel zullen we het een en ander op een rij zetten.

N 20190429
Nieuws Overgangsrecht, wat moet ik ermee? 29/04/2019

Je hebt vast weleens gehoord van een ‘bestemmingsplan’. Een juridisch document dat inzicht biedt in de regels die gelden voor bouwen en gebruiken van een bepaald gebied. Zo heb je bestemmingsplannen specifiek voor een bepaald adres, maar vaak is een bestemmingsplan van toepassing op een bepaald gebied. Denk bijvoorbeeld aan het buitengebied van een gemeente of juist de binnenstad.

Overgangsrecht, Goorts Coppens

N 20190429
Nieuws Gevolgen verbreding A58 23/04/2019

Rijkswaterstaat is van plan om de A58 tussen Eindhoven en Tilburg te verbreden met 1 extra rijstrook in beide richtingen en wil daarnaast een aantal knooppunten op de schop nemen. Het ontwerp-tracé zal naar alle waarschijnlijkheid binnen enkele weken ter inzage worden gelegd. Wat zijn de gevolgen hiervan?

Gevolgen verbreding A58

N 20190423
Nieuws AVG: verwerken van de personeelsgegevens 16/04/2019

Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe Europese wetgeving, de GDPR (General Data Protection Regulation), in het Nederlands de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De AVG bevat veel specifieke regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en hoe je hier als bedrijf mee om hoort te gaan. Daarnaast staan heeft de toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens, de bevoegdheid gekregen om  hoge sancties op te leggen indien de regels voor het verwerken van persoonsgegevens niet worden nageleefd.

Verwerken van de personeelsgegevens

N 20190416
Nieuws Asbesthoudende golfplaten DEEL II: Achmea (Interpolis) opnieuw veroordeeld tot vergoeding van de volledige schade! 11/04/2019

Verzekeraar Interpolis keert slechts 25 procent van de opgenomen schade uit in het geval er sprake is van het vervangen en herstel van asbesthoudende golfplaten die door het noodweer van 23 juni 2016 zijn beschadigd (Interpolis heeft ervoor gekozen de schades uniform te regelen op basis van een afschrijving van 75 procent). Deze vergoeding is gebaseerd op een door Interpolis gehanteerde interne richtlijn. De interne richtlijn waarop het afschrijvingsbeleid wordt gebaseerd wordt afgeleid van een TNO-rapport.

Asbesthoudende golfplaten stormschade goorts coppens thomas berkhout

N 20190411
Nieuws Belangrijke update: 'Is de werkgever verplicht om een slapend dienstverband te beëindigen?' 04/04/2019

Sinds 1 juli 2015 is het als werkgever verplicht om de transitievergoeding te betalen aan een medewerker als deze op initiatief van de werkgever uit dienst gaat, wanneer deze werknemer 2 jaar of langer in dienst is geweest. 

Compensatieregeling transitievergoeding goorts coppens deurne

N 20190404
Nieuws Compensatieregeling transitievergoeding I is de werkgever verplicht om een slapend dienstverband te beëindigen? 29/03/2019

Lees hier de update van dit artikel.

Sinds 1 juli 2015 is het als werkgever verplicht om de transitievergoeding te betalen aan een medewerker als deze op initiatief van de werkgever uit dienst gaat, wanneer deze werknemer 2 jaar of langer in dienst is geweest. 

Compensatieregeling transitievergoeding goorts coppens deurne

N 20190329