Nieuwe tarieven deskundigenoordeel

Wanneer een werknemer voor langere tijd ziek is, wordt er samen met de werkgever een re-integratietraject opgezet. Wanneer dit re-integratietraject vast komt te zitten, kunnen zowel werknemer als werkgever aan het UWV een onafhankelijk deskundigenoordeel over de situatie vragen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de kosten voor een dergelijk deskundigenoordeel per 1 januari 2013 aanzienlijk worden verhoogd.

Doel van een deskundigenoordeel
In een deskundigenoordeel kan het UWV beoordelen of de werknemer geschikt is zijn werk te doen en beoordelen welke werkzaamheden als passend kunnen worden beschouwd. Daarnaast kan het UWV een oordeel geven over de re-integratie-inspanningen van zowel de werkgever als de werknemer. Het doel van het deskundigenoordeel is dat de werknemer en de werkgever het re-integratietraject weer samen oppakken. Zo kan het deskundigenoordeel bijvoorbeeld uitwijzen dat een werknemer prima in staat is zijn eigen werkzaamheden uit te voeren of kan worden geoordeeld dat de werkgever zich niet voldoende heeft ingespannen voor de re-integratie en dus meer inspanningen moet verrichten.

Aanzienlijke tariefverhoging
Momenteel zijn de kosten voor het aanvragen van een deskundigenoordeel zowel voor werkgever als werknemer vastgesteld op € 50,00. Uit een brief van 1 oktober 2012 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer komt naar voren dat men deze kosten aanzienlijk wil verhogen. De wens achter dit voorstel is het meer kostendekkend maken van het deskundigenoordeel. Daarnaast verwacht de overheid dat het deskundigenoordeel efficiënter zal worden ingezet door een groter kostenbewustzijn. Als deze plannen doorgaan, zullen de kosten voor het aanvragen van een deskundigenoordeel voor de werkgever € 350,00 worden en voor de werknemer € 175,00. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit voorstel worden aangenomen en dienen zowel werkgever als werknemer rekening te houden met de verhoogde kosten met ingang van 1 januari 2013.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Edwin van Gerven, advocaat Arbeid via 0492-780194 of e.van.gerven@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×