Nieuwe kantonrechtersformule?

Sinds 1 januari 1997 bestaat de zogenaamde kantonrechtersformule. Globaal genomen komt deze formule erop neer dat een werknemer, indien deze via de kantonrechter wordt ontslagen, aanspraak kan maken op 1 maandsalaris per gewerkt jaar. In 2009 is de formule in die zin gewijzigd, dat de formule naar beneden toe werd bijgesteld. De gewijzigde formule levert gemiddeld genomen een 25% lagere ontslagvergoeding op dan bij de oude formule het geval was. Dit voorjaar, tijdens de hoorzittingen in de Tweede Kamer over de plannen om het ontslagrecht te gaan wijzigen, hebben de kantonrechters aangekondigd dat zij bezig zijn met een modernisering van de huidige kantonrechtersformule.

Huidige procedures: oneerlijk onderscheid?
Wij kennen in Nederland een zogenaamd duaal ontslagstelsel. Dit komt erop neer dat op 2 verschillende manieren een ontslag gerealiseerd kan worden (ontslag via een vaststellingsovereenkomst laten we nu even buiten beschouwing). Ontslag kan plaatsvinden via het UWV WERKbedrijf, of via de kantonrechter. Als voor de route van de kantonrechter wordt gekozen, dan komt in die procedure min of meer automatisch de vraag aan de orde of, en zo ja hoeveel, ontslagvergoeding er moet worden betaald. Die vergoeding wordt vervolgens berekend aan de hand van de kantonrechtersformule.

Als echter de route van het UWV WERKbedrijf wordt gekozen, dan komt in die procedure niet aan de orde de vraag of de werkgever een ontslagvergoeding dient te betalen. Wil je als werknemer in zo’n situatie toch een vergoeding krijgen, zul je achteraf zelf een gerechtelijke procedure moeten opstarten tegen je (ex-)werkgever. Dat is de zogenaamde kennelijk onredelijk ontslagprocedure. Dergelijke procedures zijn echter juridisch best lastig en als het je al lukt om de rechter ervan te overtuigen dat het ontslag ‘kennelijk onredelijk’ is geweest, dan is de schadevergoeding die de rechter toekent vaak vele malen lager dan wanneer de vergoeding zou zijn gebaseerd op de kantonrechtersformule.

Dit onderscheid in behandeling van een ontslagzaak wordt door veel mensen als oneerlijk ervaren, met name ook omdat het meestal de werkgever is die de ontslagroute uitkiest en op die manier dus invloed kan uitoefenen op de vraag of er een ontslagvergoeding moet worden betaald.

Nieuwe uniforme methode
De kantonrechters willen in de toekomst dit verschil terugbrengen. Men wil daarom alle vergoedingen die te maken hebben met ontslag volgens één uniforme formule gaan behandelen. De kantonrechters zijn van mening dat de ontslagvergoeding meer afgestemd zou moeten worden op de werkelijke inkomensschade die werknemers lijden. Dat betekent dat een werknemer die direct een nieuwe baan heeft een lage of geen ontslagvergoeding zou ontvangen. De werknemer met slechte kansen op de arbeidsmarkt daarentegen zou een hoge ontslagvergoeding gaan ontvangen.
De verwachting is dat de kantonrechters eind 2012 de kantonrechtersformule 2013 presenteren. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u weer.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Edwin van Gerven, advocaat Arbeid via telefoonnummer 0492-780194 of via e.van.gerven@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×