Nieuwe Arbowet opnieuw uitgesteld

De nieuwe Arbowet, die per 1 januari 2017 zou ingaan, is opnieuw uitgesteld. Aanvankelijk stond hij op de rol voor 1 juli 2016. In september 2016 is de Arbowet aangenomen door de Tweede Kamer.

De nieuwe wet bevat flink wat wijzigingen. De nadruk komt te liggen op preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten in het algemeen. Dit wordt de taak van de bedrijfsarts. Ook wil de regering met het wetsvoorstel werken aan de preventie van te hoge werkdruk.

Werknemers krijgen vrije toegang tot de bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet de werknemer kunnen bezoeken op de werkplek. Bovendien biedt het wetsvoorstel werknemers de mogelijkheid om een second opinion te vragen bij een andere, onafhankelijke bedrijfsarts. Daarnaast krijgt de ondernemingsraad meer zeggenschap. De ondernemingsrecht krijgt instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker en diens positie in de organisatie. De sanctioneringsmaatregelen van de Inspectie SZW op het terrein van handhaving en toezicht zijn uitgebreid.

Afspraken tussen werkgevers en arbodienstverleners moeten vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst. Aan dit basiscontract worden minimumeisen gesteld. Daarin moet staan dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek, op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren, hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad zijn geregeld, hoe werknemers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion, hoe de klachtenprocedures werken en hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt dat de nieuwe Arbowet hoogstwaarschijnlijk wordt uitgesteld tot medio juli 2017. Lopende arbodienstverleningscontracten zullen nog een jaar na inwerkingtreding van de wet ongewijzigd van kracht blijven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maud Saes, advocaat arbeid, m.saes@gca.nl of 0493-352070


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×