Nieuw windpark Reusel in 2020: “Windpark Agro Wind Reusel”

In de gemeente Reusel-De Mierden heeft Windpark Agro-Wind Reusel B.V. voornemens om een Windpark te realiseren. Het windpark zal bestaan uit 11 windturbines met een tiphoogte van maar liefst 246 meter. De gevolgen voor de omgeving zullen dus aanzienlijk zijn. In dit artikel zullen we het een en ander op een rij zetten.

Windpark Agro Wind Reusel

Op 8 maart 2019 heeft Windpark Agro-Wind Reusel B.V. een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw en exploitatie van 11 windturbines. Op een later tijdstip zullen kraanopstelplaatsen, (toegangs-)wegen, elektrische infrastructuur en een inkoopstation worden aangevraagd. Er is verzocht om een vergunning met een geldigheid van 25 jaar nadat de laatste windturbine in bedrijf is genomen. Verwacht wordt dat de aanlegfase van het windpark genaamd “Windpark Agro Wind Reusel” zal starten in september 2020, al is dit afhankelijk van het verloop van de procedure en de voorbereidingen voor de realisatie. De werkzaamheden zullen tijdens de bouw 24 uur per dag worden uitgevoerd.

Plaats van windpark

Het windpark bevindt zich in de gemeente Reusel-De Mierden, 25 kilometer ten zuidwesten van Eindhoven. De windturbines komen in lijnopstellingen aan beide zijden van het bosgebied de Peelse Heide / de grote cirkel, aan de Postelsedijk en aan de Strook (tegen de grens met buurgemeente Bladel). Onderstaande afbeelding geeft een indruk van de voorgenomen turbines.

Windpark Reusel

Met een tiphoogte van 246 meter, zullen de windturbines in de wijde omtrek van het windpark te zien zijn. Om de hoogte in perspectief te zetten: ’s werelds hoogste windmolen op land heeft op dit moment een tiphoogte van 245 meter.

Plannen ter inzage

De planning is dat op 9 juli 2019 de plannen worden vastgesteld. Vanaf 10 juli 2019 bestaat vervolgens voor belanghebbenden de mogelijkheid om hiertegen mondeling of schriftelijk zienswijzen in te dienen. Voor plannen waarbij windparken op land worden gepland, hanteert men als uitgangspunt dat iemand belanghebbende is als hij of zij zich bevindt binnen een afstand van tien keer de tiphoogte van een windturbine. In Reusel zou dat een kring van 2,45 kilometer rondom iedere windturbine inhouden.

De effecten van de windturbines op de omgeving, zoals geluid en slagschaduw, zullen in de plannen betrokken moeten worden. Ook moet er worden voldaan aan provinciale ruimtelijke plannen. Deze onderwerpen zullen onderzocht moeten worden en kunnen in een zienswijze worden meegenomen. Goorts + Coppens Advocaten kan je van dienst zijn bij het opstellen van een zienswijze en een eventuele beroepsprocedure.

Vrije advocaatkeuze

Ben je rechtsbijstand verzekerd? Dan heb je recht op een gratis advocaat naar keuze!

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kunnen wij op kosten van de zekering vanaf het moment dat de plannen ter inzage worden gelegd, jou met raad en daad bijstaan en voor jou een zienswijze indienen. Als verzekerde heb je namelijk recht om, voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar, zelf je advocaat te kiezen. Je kiest toch liever een advocaat die bij je past en die (in dit geval) gespecialiseerd is in het voeren van procedures tegen windparken. Meer weten? www.kiesjeeigenadvocaat.nl

Vragen? Neem contact op!

Heb je vragen over de gevolgen van de plannen, of wil je weten hoe wij jou kunnen helpen tegen het nemen van stappen tegen de plannen?

Neem dan contact op met Ruud Verkoijen, expert op het gebied van procedures tegen windturbines.

Telefoon: 06 – 21837443
Mail: r.verkoijen@gca.nl

Ter vergelijking: de windmolens in Reusel-De Mierden worden 246 meter hoog. Bron: Montage AD

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×