Nieuw ROZ-model Huurovereenkomst Kantoorruimte

Op 18 februari 2015 heeft de Vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) de vernieuwde ROZ-modelhuurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW gepresenteerd. Deze nieuwe modelovereenkomst vervangt het model uit 2003.

Het ROZ model bestaat uit een huurovereenkomst en de daarvan onderdeel uitmakende algemene bepalingen. Volgens de ROZ zijn de nieuwe standaard huurovereenkomst en de algemene bepalingen transparanter, bevatten duidelijk gemarkeerde keuzes en zijn over het geheel genomen evenwichtiger geworden.
Belangrijke wijzigingen in de standaard huurovereenkomst:

 • de mogelijkheid om de bedoeling van partijen/de uitleg van de contractsbepalingen tot uitdrukking te brengen;
 • partijen moeten aangeven of zij een kopie van het Energie Prestatie Certificaat hebben ontvangen;
 • vaste huurperiodes kunnen worden vastgelegd. De opzegtermijn is flexibel en niet meer standaard 1 jaar;
 • een rentevergoeding over een door de huurder gestorte waarborgsom;
 • huuropzegging dient niet uitsluitend aan de beheerder, maar ook aan de verhuurder te zijn gericht;
 • de verklaring van partijen dat geen andere incentives zijn overeengekomen dan die in de huurovereenkomst zijn vermeld.

Belangrijke wijzigingen in de algemene bepalingen:

 • de boete die voorheen op overtreding van alle algemene bepalingen van toepassing was, is nu beperkt tot een viertal expliciet omschreven situaties;
 • de contractuele boeterente die de huurder dient te voldoen indien betalingen niet of niet tijdig worden verricht is verlaagd van 2% naar 1%;
 • de kosten van een sommatie, ingebrekestelling, exploot of procedure dienen te worden betaald door de nalatige partij. Eerst kon alleen de verhuurder een beroep doen op deze bepaling;
 • het is huurders toegestaan om het gehuurde onder te verhuren of in gebruik te geven aan een groepsmaatschappij;
 • het is de huurder uitdrukkelijk toegestaan om zonder toestemming van de verhuurder veranderingen en/of toevoegingen in het gehuurde aan te brengen, die voor de exploitatie van het bedrijf van de huurder nodig zijn, mits het niet de (bouwkundige) constructie betreft of beïnvloed.

Het nieuwe model heeft een duidelijkere opzet en er is wat meer evenwicht in de belangen van huurders en verhuurders. Partijen zijn vrij om voor de nieuwe modelovereenkomst van de ROZ te kiezen, maar zijn dit natuurlijk niet verplicht. Kies je er voor de standaardovereenkomst te gebruiken, dan zijn er voor huurder en verhuurder nog steeds veel keuze mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas Berkhout advocaat Vastgoed en Onderneming via t.berkhout@gca.nl of 0493-331481.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Huur

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×