Nieuw bestemmingsplan in Someren-Eind: Goede Vaart

Someren heeft voor de komende periode behoefte aan nieuwe woningen. In de structuurvisie Someren 2028 is de locatie Goede Vaart al aangeduid. Dit gebied is in de provinciale omgevingsverordening tevens aangewezen als gebied waar verstedelijking afweegbaar is.
Het plangebied is gelegen tussen de Boerenkamplaan/Sluisstraat en de Zuid-Willemsvaart, ten oosten van Someren-Eind.

Wat gaat er met het bestemmingsplan veranderen?

Met de ontwikkeling op Goede Vaart wordt invulling gegeven aan onder andere de behoefte aan starterswoningen. Met het bestemmingsplan worden er een viertal buurtjes gecreëerd die voorzien in circa 100 grondgebonden woningen waarvan 60% voor starters. Omdat de exacte invulling van de woonbuurten nog niet bekend is, is gekozen voor een globale woonbestemming voor de verschillende woonbuurten. Dit heeft geresulteerd in drie bestemmingsvlakken met de bestemming ‘Woongebied’.

Inspraak mogelijk tot en met 4 juni 2020

Het voorontwerp voor dit bestemmingsplan ligt op dit moment ter inzage tot en met 4 juni. Je kunt tot die datum dus een reactie op het plan geven. Weten wat dit plan voor jouw locatie gaat betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Niels Crooijmans:

 

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Niels Crooijmans - Goorts Coppens

Niels Crooijmans

Advocaat Milieu & omgeving

Stel gerust je vraag over Milieu + omgeving

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×