Niet smokkelen met een vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd!

In de zomer van 2013 kwam het Hof Den Bosch met een opvallende uitspraak inzake (het omzeilen van) de ketenregeling. Deze regeling bepaalt wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verandert in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Kort gezegd gebeurt dit wanneer meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar opvolgen met tussenpozen van niet meer dan drie maanden (per 1 juli 2015: 6 maanden) en/of wanneer de totale duur van de arbeidsovereenkomsten meer dan 36 maanden (per 1 juli 2015: 24 maanden) bedraagt.

Het Hof kwam in zijn uitspraak tot het oordeel dat het sluiten van een vaststellingsovereenkomst direct bij het aangaan van de vierde arbeidsovereenkomst (dus voor onbepaalde tijd) niet in strijd is met dwingend recht. Dit zou betekenen dat op een eenvoudige manier de ketenregeling omzeild kan worden. De uitspraak werd dan ook met veel kritiek ontvangen. Ook de werknemer kon zich niet vinden in het oordeel van het Hof en heeft de kwestie voorgelegd aan de Hoge Raad.

Afgelopen week heeft de Hoge Raad arrest gewezen. Hij maakt korte metten met de omzeilingsconstructie en het oordeel van het Hof. De Hoge Raad bepaalt dat het wel degelijk in strijd is met dwingend recht om direct bij het aangaan van de vierde arbeidsovereenkomst een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Hij geeft voorts aan dat een vaststellingsovereenkomst eventueel rechtsgeldig kan worden gesloten in strijd met dwingend recht, mits de overeenkomst strekt ter beëindiging van een reeds bestaand geschil. Dat was in deze zaak niet het geval, de vaststellingsovereenkomst was immers bedoeld om een geschil te voorkomen.

Voor de werkgever was dit oordeel extra zuur. Die stelde zich namelijk op het standpunt dat de constructie enkel door partijen bedacht was om de 61-jarige werknemer tegemoet te komen toen bleek dat deze geen gebruik kon maken van de vroegpensioenregeling.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×