Negatief voorlopig oordeel Stormschade-discussie. De race is nog niet gelopen!

De race is nog niet gelopen!
 

Vandaag werd door de Voorzieningenrechte te Rotterdam geoordeeld, dat melkveehouder Sonnemans uit Someren geen voorschot uitgekeerd krijgt op de schade die hij heeft geleden, toen delen van Brabant en Noord-Limburg door het noodweer van 23 juni jl. werden getroffen.

Het betreft een uitspraak in kort geding, dat Sonnemans had aangespannen tegen zijn verzekeraar Achmea Interpolis. 

Interpolis weigert dekking te verlenen voor de schade die Sonnemans heeft geleden. Reden van Interpolis om geen dekking te verlenen, was het feit dat Sonnemans geen hagelschadeverzekering heeft, maar enkel een verzekering voor stormschade. Interpolis heeft zich op het standpunt gesteld, dat de schade is veroorzaakt door hagel, terwijl Sonnemans van oordeel is, dat er sprake is geweest van hagelschade als gevolg van storm (en er dus dekking verleend dient te worden door de verzekeraar onder de stormschadeverzekering). 

De kortgedingrechter heeft nu in het voordeel van Interpolis beslist. 

De kortgedingrechter is van oordeel dat onder het begrip hagel in de polisvoorwaarden verstaan dient te worden ‘iedere vorm van neerslag die als ijskorrels neervalt, ongeacht de grootte daarvan’. Verder heeft de kortgedingrechter geoordeeld, dat vaststaat dat de gaten in het dak van de veestal van Sonnemans het directe gevolg zijn van de inslag van (aangegroeide) hagel(stenen). De storm zou weliswaar hebben bijgedragen aan de hagelvorming, maar niet aan de schade zelf, aldus de kortgedingrechter.

De uitspraak is teleurstellend. Het is evenwel een uitspraak in kortgeding, waarmee niet gezegd is dat in een bodemprocedure dezelfde uitkomst zal volgen. Integendeel.

Goorts + Coppens is nog steeds van mening, dat er goede argumenten zijn om dekking te bepleiten voor de schade die is gelden op 23 juni jl. De eerste bodemprocedures zullen op korte termijn worden opgestart.

De race is wat ons betreft dus nog niet gelopen!

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Maud Saes via m.saes@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×