Negatief en kleinerend gedrag tegenover collega’s kan leiden tot ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie

Een werknemer laat zich herhaaldelijk negatief uit richting zijn collega’s. Het gaat daarbij onder meer om het verbaal en non-verbaal kleineren van een ondergeschikte collega, het achterhouden van belangrijke informatie zodat een collega niet verder kan met zijn werk, onderdelen voor collega’s onvindbaar opbergen en het zorgen voor onnodige vertraging van werkzaamheden. Telkens is door de werkgever aan de werknemer uitdrukkelijk meegedeeld dat herhaling van dit soort gedrag kan leiden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Vervolgens wordt de werknemer toch een kans gegeven en krijgt hij een arbeidscontract voor onbepaalde tijd aangeboden. In het contract worden echter wel aanvullende voorwaarden afgesproken waarin, samengevat, staat dat werknemer zich moet onthouden van negatief gedrag. Kort daarna volgt er opnieuw een incident en wordt de werknemer wederom gewaarschuwd. Wanneer er zich wéér een incident voordoet, is de maat vol voor de werkgever en wordt de werknemer een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Hierbij zegt de werkgever tevens een ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan. Vervolgens wordt de rechter gevraagd om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De rechter oordeelt dat in verband met de achtereenvolgende (schriftelijke) waarschuwingen en het feit dat de werknemer niet inziet dat dergelijk gedrag niet kan worden getolereerd, er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding en van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd het arbeidscontract te laten voortduren. Mede door de afzonderlijk geformuleerde aanvullende voorwaarden in het arbeidscontract gold de werknemer als “een dubbel gewaarschuwd man”, aldus de rechter en ontbindt daarbij het arbeidscontract.

Let op, de ontbinding ontslaat de werkgever niet van de verplichting om een transitievergoeding te betalen aan de werknemer. Het is daarom belangrijk om u goed te laten informeren over de verplichtingen en de gevolgen van dergelijke kwesties. Bovendien laat deze zaak zien dat het essentieel is om een goed arbeidscontract op te stellen. Het verdient dan ook aanbeveling om hiervoor contact op te nemen met een van onze specialisten.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maud Saes (advocaat arbeid en onderneming) via m.saes@gca.nl of 0493-331479.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×