Nadeelcompensatie en risicoaanvaarding: Is een later toegevoegde infrastructurele maatregel voorzienbaar?

Een onderwerp dat in nadeelcompensatiezaken vaak ter discussie wordt gesteld is de ‘risicoaanvaarding’. Een benadeelde kan immers geen aanspraak maken op nadeelcompensatie als hij het risico op het ontstaan van de schade heeft aanvaard. Hiervan is sprake als de schadeveroorzakende maatregelen op het moment van investering zodanig bekend was, dat een redelijk denkend en handelend ondernemer bij de beslissing tot een investering daarmee rekening dient te houden. Risicoaanvaarding vloeit bijvoorbeeld voort uit een startnotitie of ontwerptracébesluit.

In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 april 2016 was de vraag aan de orde of schade als gevolg van het tracébesluit Rijksweg 31 Leeuwarden voorzienbaar was. Wat speelde in deze casus?

De eigenaar van een autoschadebedrijf had een verzoek om nadeelcompensatie ingediend wegens het door de minister van Infrastructuur en Milieu genomen tracébesluit.

In 2007 heeft de ondernemer zijn bedrijfspand gekocht. In 2010 neemt de minister het tracébesluit.

De ondernemer had het verzoek ingediend omdat zijn bedrijfspand minder zichtbaar is, en dat de bereikbaarheid van zijn pand is verslechterd door de afsluiting van de toegangsweg. De minister wijst het verzoek om nadeelcompensatie af, omdat de schade voorzienbaar zou zijn op het moment van investering op basis van een startnotitie uit 2002. Ten tijde van de aankoop van het pand in 2007 was de startnotitie reeds bekend gemaakt.  De ondernemer stelt in de procedure die volgt dat er geen sprake is van voorzienbaarheid, omdat ten tijde van de investeringsbeslissing niet was te voorzien dat de belangrijkste toegangsweg tot het bedrijf zou worden afgesloten.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State buigt zich vervolgens over de kwestie en maakt een onderscheid tussen enerzijds de komst van de rijksweg en anderzijds de afsluiting van de toegangsweg tot het bedrijf.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is van oordeel dat de komst van de rijksweg voorzienbaar was vanaf het moment dat de startnotitie uit 2002 openbaar werd gemaakt. De voorzienbaarheid van de afsluiting van de toegangsweg ziet de Afdeling anders. De afsluiting van de toegangsweg, was pas bekend op moment dat het tracébesluit in 2010 werd genomen. De Afdeling oordeelde dat de afsluiting ten tijde van de investeringsbeslissing niet voorzienbaar was.  De Afdeling concludeert dat de minister onvoldoende heeft gemotiveerd dat de schade, voor zover die verband houdt met de afsluiting van de toegangsweg, voorzienbaar was.

Deze uitspraak maakt duidelijk dat bij een verzoek om nadeelcompensatie per projectonderdeel dient te worden nagegaan of en in hoeverre er sprake is van voorzienbaarheid op moment van investering. Als er op een later moment plannen of projecten worden toegevoegd, dient de voorzienbaarheid van deze aanvullende werken afzonderlijk en zelfstandig te worden vastgesteld.

Meer weten? Neem dan contact op met Irene van Geel via I.van.geel@gca.nl of 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Voorkomen

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×