N65 Helvoirt op de schop: inspraak vanaf nu mogelijk!

De N65 loopt tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch en doorkruist onder andere de dorpen Helvoirt en Vught. Rijkswaterstaat is van plan deze weg op de schop te nemen:

  • Kruising Kreitestraat / Hoge Raam – N65
    Een fietstunnel diagonaal onder de N65, paralelwegen naast de N65 en afsluiting van het kruispunt voor overstekend vervoer.
  • Kruising Torenstraat – N65
    De kruising wordt ingericht als ‘ovonde’, een speciale vorm van een rotonde bóven de N65 met voorrang voor fietsers en voetgangers. Het tankstation moet verplaatst worden en zal slechts nog bereikbaar zijn via de oprit naar de N65 richting Tilburg.
  • Ecopassage voor de watergang Helvoirts Broek
    In het ontwerp-bestemmingsplan zijn voor de parallelwegen passende verkeersbestemmingen opgenomen

Ter inzagelegging bestemmingsplan

Vanaf zaterdag 21 maart 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan zes weken (tot en met 1 mei) ter inzage. Tijdens de ter inzagelegging heeft iedereen de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit plan naar voren te brengen bij de gemeenteraad.
Nu het plan met bijbehorende stukken is vastgesteld, kunnen wij samen met jou beoordelen of, en zo ja, met welke argumenten er een zienswijze ingediend kan worden.

Rechtsbijstand verzekerd?

Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, kunnen wij op kosten van de verzekering jouw zienswijze indienen. Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar zelf je advocaat te kiezen.

Vragen? Meer weten?

Neem contact op met Niels Crooijmans


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Niels Crooijmans - Goorts Coppens

Niels Crooijmans

Advocaat Milieu & omgeving

Stel gerust je vraag over Milieu + omgeving

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×