Mogelijke valkuilen in het arbeidsrecht!

Op 1 maart jl. heeft er een lezing betreffende arbeidsrecht plaatsgevonden in Deurne bij advocatenkantoor Goorts & Coppens Advocaten. Tijdens deze bijeenkomst werden 10 veelvoorkomende discussiepunten besproken in de relatie werkgever/werknemer. In deze editie van de Nieuwsbrief ga ik 3 onderwerpen bespreken. Als eerste bespreek ik de proeftijd, vervolgens het relatiebeding en als laatste de verandering van de wetgeving ten aanzien van vakantiedagen.

De proeftijd
Wanneer een werknemer gaat werken bij een ondernemer, heeft hij meestal te maken met een proeftijd. Wanneer is een proeftijd rechtsgeldig overeengekomen?

Een overeengekomen proeftijd moet altijd schriftelijk worden vastgelegd. Tevens moet de ondernemer rekening houden met de duur van het contract: bij een langere duur van de arbeidsovereenkomst is het mogelijk een langere proeftijd af te spreken. Echter, een proeftijd kan nooit langer dan twee maanden zijn, tenzij de CAO afwijkt. Dit noemt men ook wel de ‘ijzeren’ proeftijd. Ook mag er nooit een nieuwe proeftijd worden afgesproken als er geen sprake is van een functiewijziging. Wordt deze toch afgesproken, dan is het overeengekomen proeftijdbeding nietig en kunnen partijen er geen rechten aan ontlenen.

Tijdens de proeftijd is het gemakkelijker om de werknemer te ontslaan want er geldt geen opzegtermijn en er gelden vrijwel geen opzegverboden. De werknemer heeft, wanneer hij dit verzoekt, recht op een schriftelijke verklaring. Het is van belang voor de ondernemer dat hij het ontslag tijdig meedeelt aan de werknemer: bepalend is het moment waarop het ontslag de werknemer bereikt. Bereikt het ontslag de werknemer na het verstrijken van de proeftijd dan heeft het verleende ontslag geen effect.

Het relatiebeding
Een relatiebeding voorkomt dat de werknemer aan de haal gaat met relaties van de ondernemer. Van belang is dat de ondernemer in het contract ten aanzien van een relatiebeding benoemt wat een relatie is, wat de tijdsduur is van het beding en wat de boete is wanneer de ex-werknemer het relatiebeding overtreedt. Tevens moet het relatiebeding schriftelijk zijn overeengekomen en moet de weknemer meerderjarig zijn. Wist je dat het plaatsen van een bericht op Twitter ook kan leiden tot een overtreding van het relatiebeding?

Vakantiedagen
Vanaf 1 januari 2012 is de wetgeving van de vakantiedagen veranderd. Vanaf heden is er een vervaltermijn van anderhalf jaar inclusief het jaar waarin men ze opbouwt. Vóór één januari 2012 was er nog sprake van een vervaltermijn van vijf jaar. De kortere vervaltermijn geldt niet voor bovenwettelijke dagen en voor het geval de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om de vakantiedagen op te nemen. Voor de dagen die zijn opgebouwd vóór
1 januari 2012 geldt nog steeds de vervaltermijn van vijf jaren.

Een andere wijziging met betrekking tot de vakantiedagen is dat een zieke werknemer recht heeft op een volledige vakantieopbouw. Je kunt hiervoor maar ook voor andere arbeidskwesties contact opnemen met Edwin van Gerven, advocaat Arbeid via 0492-780194 of e.van.gerven@gca.nl.
 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×