Moet u uw fusie of overname melden?

Sinds 1 april 2013 bestaat de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dit orgaan houdt onder meer toezicht op fusies en overnames. Als een bedrijf door een fusie of overname te groot wordt, kan er een machtspositie ontstaan waardoor er geen eerlijke concurrentie meer is. Dit wil de ACM voorkomen.

Voorwaarden meldingsplicht
Er bestaat een plicht om een fusie of overname te melden. Deze plicht geldt alleen als uw bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoet:
1. Wereldwijde omzet van de betrokken bedrijven over een jaar is meer dan
€ 113.450.000;
2. Minimaal twee van de betrokken bedrijven binnen Nederland hebben een jaaromzet van € 30 miljoen of meer.

Aanmelden bij de ACM
Een fusie of overname kan worden aangemeld via het aanmeldingsformulier op www.acm.nl. Het aanmelden van een fusie of overname kost € 15.000. De ACM beoordeelt de aanvraag binnen vier weken. Pas na beoordeling mag de fusie of overname worden gestart. Bij een acute dreiging van faillissement of surseance van betaling kan de ACM een spoedbesluit nemen.

Als uit onderzoek blijkt dat de fusie of overname negatieve gevolgen voor de concurrentie heeft, kunnen de aanvragers oplossingen aandragen. Als deze niet goedgekeurd worden, kan een vergunning bij de ACM aangevraagd worden. De ACM doet dan nader onderzoek en binnen 13 weken hoort u of de fusie of overname kan doorgaan.

Beroep aantekenen
Niet eens met de uitspraak? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank in Rotterdam. Naast de betrokken bedrijven kunnen ook concurrenten en afnemers beroep aantekenen. Dit laatste zal met name het geval zijn als de fusie of overname juist wél is goedgekeurd.

Wat betekent dit voor u?
Als u fusie- of overnameplannen heeft, is het belangrijk deze tijdig aan te melden bij de ACM. Als u de fusie of overname aanmeldt op het moment dat deze al in gang is gezet, kan de ACM een boete opleggen. Ook als u niet wilt fuseren of niet meldingplichtig bent, is het belangrijk om de recente fusies en overnames bij te houden op de site van het ACM. Als u namelijk denkt dat een fusie of overname ondanks de goedkeuring van het ACM toch negatieve gevolgen voor de concurrentie in uw branche heeft, kunt u hiertegen beroep aantekenen.

Wilt u meer weten over een meldingsplicht door u of over fusies en overnames in het algemeen? Neem dan contact op met Marleen van den Broek, advocaat onderneming, via: m.vanden.broek@gca.nl of 0493-331484.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Bedrijfsovername

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×