Moet een werkgever met iedere vakantiewens van een werknemer instemmen?

In de vakantieperiode is het voor veel werkgevers altijd weer een hele puzzel om de planningen en roosters rond te krijgen. Soms is het zelfs noodzakelijk om vakantiekrachten in te huren om het bedrijf draaiende te houden. Dit brengt ook weer een hoop kosten met zich mee. De vraag is dan ook of je zomaar met alle vakantiewensen van uw werknemers moet instemmen. Zou het niet makkelijker zijn als je als werkgever kunt bepalen wanneer jouw werknemer vakantie heeft?

Hoofdregel
De hoofdregel luidt dat: “Voor zover in de vaststelling van de vakantie niet is voorzien bij schriftelijke overeenkomst dan wel bij of krachtens cao of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan, of de wet, de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vaststelt overeenkomstig de wensen van de werknemer tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten” (artikel 7:638 BW). De hoofdregel biedt de werkgever weinig ruimte om eenzijdig de vakantie van de werknemer vast te stellen. Dit beeld is ook terug te zien in de vaste rechtspraak.

Afwijkingsmogelijkheden
De oplettende lezer is opgevallen dat in de tekst van artikel 7:638 BW staat “niet is voorzien bij schriftelijke overeenkomst”. Tekstueel bezien lijkt het er dus op dat je als werkgever, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst van jouw werknemers, alle vakantiedagen kunt vastleggen. Daarmee zou de hoofdregel in zijn geheel worden uitgehold. De vraag rijst dan ook in hoeverre het mogelijk is om van de hoofdregel af te wijken.

Vaststelling van enkele concrete vakantiedagen
Het kan in het belang van jouw bedrijf zijn om jouw werknemers in een bepaalde periode vakantie te laten genieten. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat je in de arbeidsovereenkomst kan bepalen dat de werknemer gedurende een bepaalde concrete periode (bijvoorbeeld tussen Kerst en Oud & Nieuw of tijdens de jaarlijkse bedrijfssluiting) vrije dagen moet opnemen.

Voorzien in de wijze van vaststelling van alle vakantiedagen
Interessante vraag is of je in de arbeidsovereenkomsten bijvoorbeeld kunt opnemen dat je als werkgever – na overleg met de werknemer – de vakantie van jouw werknemers vastlegt. Op die manier kunt je de vakanties van jouw werknemers dusdanig stroomlijnen dat je geen bezettingsproblemen meer heeft. De jurisprudentie laat zien dat een dergelijke bepaling in rechte geen stand houdt.

Conclusie
Uit de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie volgt dat je als werkgever inderdaad eenzijdig vakantiedagen van jouw werknemers kunt vaststellen op grond van een bepaling in de arbeidsovereenkomst. Je moet er dan echter wel rekening mee houden dat de vaststelling van de vakantiedagen op tijd gebeurt zodat jouw werknemer nog ruim gelegenheid heeft om zijn vakantie te regelen. De vaststelling mag verder niet in strijd zijn met de beginselen van goed werkgeverschap en de werknemer moet de mogelijkheid hebben om vakantierechten te sparen. Indien je zo’n bepaling wil opnemen in een arbeidsovereenkomst, is het raadzaam je vooraf goed te laten adviseren.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Edwin van Gerven, advocaat vakgroep Arbeid op 0492- 780194 of via e.van.gerven@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×