Misbruik van bevoegdheid!?

Je leest er regelmatig over. Sluiting van panden na vondst van drugs. Burgemeesters hebben op grond van artikel 13b Opiumwet, ook wel de Wet Damocles genoemd, de bevoegdheid om panden na de vondst van drugshandel tijdelijk te sluiten. Uit een onderzoek onder 224 gemeenten van NU.nl is gebleken dat burgemeesters in 2018 meer panden op grond van drugsvondst hebben gesloten dan in 2017. Ongeveer driekwart van de in 2018 gesloten panden zijn woningen, de overige panden zijn bedrijfspanden.

Onderzoek

Wij hebben al eens eerder een artikel geschreven over hoe huurders kunnen voorkomen dat panden worden gesloten na drugsvondsten (link naar artikel 3 oktober 2019). Dit is een vervolgartikel, want uit onderzoek blijkt dat drugspanden vaak onrechtmatig gesloten worden. Burgemeesters gebruiken hun bevoegdheid om panden te mogen sluiten soms voor een ander doel dan waar de bevoegdheid voor is gegeven. Een aantal burgemeesters geeft aan dat zij gebruik maken van de Wet Damocles om een signaal af te geven aan drugscriminelen. Kort samengevat: de afschrikwekkende werking lijkt soms de boventoon te voeren in de afweging om al dan niet de bevoegdheid toe te passen. Dit is echter niet de bedoeling. Burgemeesters hebben de bevoegdheid een pand tijdelijk te sluiten in geval dat drugshandel zorgt voor overlast in de buurt. Hiermee wordt beoogd de openbare orde te beschermen. De bevoegdheid is niet primair verleend om andere drugscriminelen af te schrikken.

Per 1 januari 2019 is de artikel 13b Opiumwet uitgebreid. Vanaf 1 januari 2019 mogen burgermeesters ook panden sluiten indien er voorbereidingshandelingen zijn die wijzen op de mogelijke productie van drugs. Concreet gaat het daarbij om het voorhanden hebben van bepaalde voorwerpen of stoffen die, vanwege de aard en hoeveelheid of gezien de onderlinge combinatie, geschikt zijn:

  • om harddrugs te vervaardigen;
  • voor de grootschalige hennepteelt.

Vanwege deze verruimde bevoegdheid zullen dit jaar waarschijnlijk dus nog meer panden gesloten worden.

Ingrijpend

Het sluiten van een pand is ingrijpend. Vaak worden onschuldigen de dupe. Denk aan onschuldige huisgenoten en kinderen. Goed voorbeeld is een uitspraak van de Raad van State op 28 augustus 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2912). In die zaak had de burgemeester van Maastricht onterecht een woning had gesloten na de vondst van cocaïne en xtc. De bewoonster stelde dat de drugs van haar ex waren en dat zij er niets mee te maken had. Verder had haar dochter ook een ernstige allergieproblematiek en de woning was aangepast op haar gezondheidssituatie. De sluiting vond de Raad van State onredelijk. Ook valt te denken aan grote financiële consequenties.

Het is niet bekend of het sluiten van panden wel zin heeft. Het sluiten van panden lost het probleem op één plaats op, maar is het niet gewoon een verplaatsing van het probleem? Het is onduidelijk of door de sluiting van drugspanden de drugscriminaliteit ook daadwerkelijk afneemt.

Kom in actie

Krijg je als verhuurder of bewoner te maken met de sluiting van een pand, dan is het raadzaam om snel in actie te komen. Tegen een beslissing tot sluiting kan bezwaar worden gemaakt. Ook komt het voor dat eerst een brief wordt gestuurd waarin wordt aangegeven dat een voornemen bestaat tot sluiting. Hierop kan vervolgens worden gereageerd. Wij kunnen u in beide stadia helpen.

Nog beter is natuurlijk sluiting proberen te voorkomen. Zeker indien je verhuurder bent is het raadzaam om preventieve maatregelen te nemen om te voorkomen dat je pand wordt ingezet voor drugshandel met het risico dat bij ontdekking tot sluiting wordt overgegaan. Daar komt bij dat van een professionele verhuurder, veel wordt verwacht in het kader van de zorgplicht. Vanwege onze praktijkervaring kunnen wij u goed hierin adviseren.

Dreigt uw pand gesloten te worden? Of wilt u een vrijblijvend eerste advies van ons? Neem gerust contact op. U kunt contact opnemen met Annelies Plooij, a.plooij@gca.nl (06 20 02 63 14).


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Annelies Plooij

Annelies Plooij

Advocaat Milieu & omgeving

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×