Meerwerk: wel of geen recht op betaling?

Vaak bestaat er onenigheid over de vraag of er sprake is van meerwerk of dat de werkzaamheden onder de overeengekomen opdracht vallen. Daarbij komt het eveneens regelmatig voor dat de opdrachtgever stelt dat meerwerk niet tijdig is gemeld. Belangrijk voor de aannemer is dat hij zo snel mogelijk schriftelijk aan de opdrachtgever laat weten dat hij meerwerk gaat verrichten. Wanneer de aannemer zich niet tijdig meldt, kan dat tot gevolg hebben dat hij zijn recht op (bij)betaling verliest.

Wel of geen meerwerk?
Uit de rechtspraak komt naar voren dat niet alleen de aannemer zich actief moet opstellen, maar dat ook van de opdrachtgever een actieve houding mag worden verwacht, als het gaat over meerwerk. Wanneer de opdrachtgever het niet eens is met het volgens de aannemer verrichte meerwerk, moet hij dit de aannemer laten weten. Een opdrachtgever moet overigens zelf kunnen beoordelen dat er inderdaad sprake is van meerwerk. Dat betekent dat hij niet blindelings hoeft te vertrouwen op het woord van de aannemer, dat deze extra werk heeft verricht.
De opdrachtgever hoeft niet schriftelijk te laten weten dat hij toestemming geeft voor het meerwerk. Om bewijsproblemen te voorkomen, is het echter sterk aan te raden om een en ander schriftelijk vast te leggen.

Op de plicht van de aannemer om de opdrachtgever op de prijsverhoging te wijzen, geldt één uitzondering. Als de opdrachtgever die prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen, hoeft de aannemer hem niet op de prijsverhoging van het meerwerk te wijzen. De deskundigheid van de opdrachtgever kan hierbij een rol spelen. Ook hierbij geldt dat schriftelijke vastlegging, bewijsproblemen kan voorkomen.

Redelijke prijs
Wanneer aannemer en opdrachtgever het met elkaar eens zijn over het feit dat er meerwerk is verricht, ontstaat er meer dan eens ook nog onenigheid over de vraag welke prijs de aannemer daarvoor mag rekenen. Als partijen geen aparte prijs voor meerwerk hebben afgesproken, zegt de wet dat daarvoor een ‘redelijke prijs’ moet worden gerekend. Om te bepalen wat redelijk is, kan worden gekeken naar de prijs die is overeengekomen voor de gehele opdracht.

Duidelijke afspraken over wat onder meerwerk valt en wat dat voor extra kosten met zich meebrengt, kunnen een ongewenste discussie en eventuele gang naar de rechter voorkomen. Zorg er in ieder geval voor, dat afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Een procedure valt of staat immers met het bewijs dat al dan niet kan worden geleverd.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je contact opnemen met Wesley Rhoe, teamvoorzitter Vastgoed via 
0493 – 331483 of via w.rhoe@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×