Rico Ligtvoet

Advocaat Vastgoed + Onderneming

04 93 35 20 70
0615107759
r.ligtvoet@gca.nl

In 2013 heb ik mijn studie Nederlands recht, specialisatie bestuurs- en omgevingsrecht, afgerond aan de Universiteit van Tilburg. Na mijn studie ben ik rechtendocent geweest op een HBO-rechtenopleiding, waarna ik de overstap heb gemaakt naar de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). Als jurist hield ik me daar bezig met allerlei agrarisch- en bedrijfsjuridische kwesties op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, bouw, vastgoed, huur en overeenkomsten. Ook heb ik toen de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen afgerond. In 2018 heb ik de overstap naar Goorts + Coppens gemaakt, waar ik me hoofdzakelijk bezighoud met agrarisch recht, vastgoed en bouw en overeenkomsten. Daarnaast ben ik lid van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Helmond.

“Betrokkenheid en strategie, daar sta ik voor”.

Meer van Rico Ligtvoet
20991230
Blog Een dag in het leven van een advocaat: hoe ‘Suits’ ben ik? Rico Ligtvoet 19/03/2019

Als ik mensen vertel wat ik doe voor de kost, komen alle vooroordelen al snel op tafel. Vergelijkingen met de populaire (heel erg Amerikaanse) advocatenserie Suits en de (weliswaar minder Amerikaanse, maar nog steeds niet erg met de realiteit overeenstemmende Nederlandse) advocatenserie ‘Zuidas’ zijn al snel gemaakt. Advocaten rijden strak in pak in snelle auto’s naar de rechtbank, houden daar de hele dag briljante vurige betogen en krijgen de (in de series vrijwel altijd wat nukkige) rechter uiteindelijk overtuigd door gewiekst op allerlei mazen in de wet te wijzen, waarna de rechter met zijn hamertje slaat om te laten weten dat de zaak is afgedaan. Zelfs mijn vrienden denken dat ik de hele dag ‘OBJECTION!’ (of een soortgelijke Nederlandse term) in de rechtszaal sta te roepen.

Wat is er waar van dit alles? 

N 20190319
Nieuws Heeft de levering van uw Kia Niro vertraging opgelopen? 05/12/2019

Een boot met elektrische Kia Niro’s is vertraagd en komt naar verwachting pas in 2020 aan in Europa. Erg vervelend als u aan het wachten bent op uw auto. De langere wachttijd is echter niet de enige consequentie: door verandering in fiscale regelgeving, gaat u waarschijnlijk meer bijtelling betalen.

N 20191205
Nieuws You snooze, you lose? Aansprakelijkheid van de overheid bij te laat beslissen 02/12/2019

Het is in Nederland verboden om zonder vergunning te bouwen. Bedrijven en burgers met uitbreidingsplannen krijgen vroeg of laat dus te maken met vergunningen.

N 20191202
Nieuws Vanaf 25 November inschrijving subsidieregeling sanering varkenshouderijen geopend 25/11/2019

Varkenshouders in veedichte gebieden kunnen zich vanaf vandaag (maandag 25 november 2019) aanmelden bij de RVO voor deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

Door deel te nemen aan de regeling kunnen zij een vergoeding ontvangen voor het laten doorhalen van hun varkensrecht en daarmee hun bedrijf beëindigen. Ook ontvangen boeren een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen.

N 20191125
Nieuws Misbruik van bevoegdheid!? 22/11/2019

Je leest er regelmatig over. Sluiting van panden na vondst van drugs. Burgemeesters hebben op grond van artikel 13b Opiumwet, ook wel de Wet Damocles genoemd, de bevoegdheid om panden na de vondst van drugshandel tijdelijk te sluiten. Uit een onderzoek onder 224 gemeenten van NU.nl is gebleken dat burgemeesters in 2018 meer panden op grond van drugsvondst hebben gesloten dan in 2017. Ongeveer driekwart van de in 2018 gesloten panden zijn woningen, de overige panden zijn bedrijfspanden.

 

N 20191122