Guido Goorts

Advocaat milieu + omgeving en vastgoed | Partner

0493-331470
06-53912105
g.goorts@gca.nl

Ik ben samen met Ad Coppens de oprichter van het kantoor. Na afronding van mijn rechtenstudie in 1988 ben ik in 1992 beëdigd als advocaat. Daarvoor ben ik een aantal jaren werkzaam geweest bij Interpolis. Vanuit het onroerend goedrecht heb ik me met name gespecialiseerd in het ruimtelijke ordenings- en milieurecht en de overheidsaansprakelijkheid. Ik ben werkzaam in de vestiging te Deurne. Daarnaast ben ik lid van de Vereniging van Bouwrechtadvocaten, de Vereniging van Onteigeningsadvocaten, Vereniging voor Onteigeningsrecht en de Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten. Om de maatschappelijke betrokkenheid van het kantoor te onderstrepen vervul ik ook een aantal bestuursfuncties. 

 

Met het beste team om je heen kun je winnen

Meer van Guido Goorts
20991230
Nieuws Boetebeding in een overeenkomst 21/05/2019

Regelmatig wordt in een overeenkomst een boetebeding opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan een boetebeding in een arbeidsovereenkomst, in de algemene voorwaarden of in een koopovereenkomst. Een boetebeding is een bepaling in de overeenkomst waarin staat dat als een van de partijen één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, deze partij aan de ander een boete moet betalen.

Boetebeding arbeidsovereenkomst algemene voorwaarden koopovereenkomst

N 20190521
Nieuws Overgangsrecht, wat moet ik ermee? 29/04/2019

Je hebt vast weleens gehoord van een ‘bestemmingsplan’. Een juridisch document dat inzicht biedt in de regels die gelden voor bouwen en gebruiken van een bepaald gebied. Zo heb je bestemmingsplannen specifiek voor een bepaald adres, maar vaak is een bestemmingsplan van toepassing op een bepaald gebied. Denk bijvoorbeeld aan het buitengebied van een gemeente of juist de binnenstad.

Overgangsrecht, Goorts Coppens

N 20190429
Nieuws Exonoratiebeding: ”De directie stelt zich niet aansprakelijk,…” 29/04/2019

Iedereen krijgt er wel eens mee te maken, de één wat vaker dan de ander: partijen die hun aansprakelijkheid uitsluiten. Is het niet bij het ophangen van een jas in de garderobe, dan wel in algemene voorwaarden bij het sluiten van een overeenkomst. Een beding dat aansprakelijkheid uitsluit in algemene voorwaarden heet een exonoratiebeding. Een beroep op een exoneratieclausule slaagt echter niet altijd.

exonoratiebeding

N 20190429
Nieuws Nieuw windpark Reusel in 2020: “Windpark Agro Wind Reusel” 29/04/2019

In de gemeente Reusel-De Mierden heeft Windpark Agro-Wind Reusel B.V. voornemens om een Windpark te realiseren. Het windpark zal bestaan uit 11 windturbines met een tiphoogte van maar liefst 246 meter. De gevolgen voor de omgeving zullen dus aanzienlijk zijn. In dit artikel zullen we het een en ander op een rij zetten.

N 20190429