Barbara Koolen

Advocaat Arbeid en Onderneming

0493-352070
06-12854358
b.koolen@gca.nl

Tijdens mijn master International Business Law heb ik stage gelopen bij Goorts + Coppens. Na het afronden van mijn master ben ik als jurist in dienst getreden bij Recht Direct, en heb ik vervolgens na een jaar de overstap gemaakt naar Goorts + Coppens. Ik houd me met name bezig met het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht. Hier ben ik me steeds verder in aan het specialiseren.

Ik ga recht op mijn doel af!

Meer van Barbara Koolen
20991230
Blog Safe travels! Barbara Koolen 27/06/2019

“En, nog vakantieplannen?” Ik denk dat dat de meest gestelde vraag is bij ieder koffieapparaat dit moment, en ik moet toegeven dat ik deze vraag zelf ook vaak stel. Het vakantierooster op kantoor hangt op het secretariaat en zo te zien zijn de meeste collega’s deze zomer een week of twee drie afwezig. Ik niet. Zielig? Nee hoor, ik heb begin dit jaar namelijk al een mooie reis mogen maken.

N 20190627
Nieuws Verbetertraject disfunctionerende werknemer | Hoe ga je daar als werkgever mee om? 09/07/2019

 Als een werkgever de rechter verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens disfunctioneren, zal de rechter toetsen of aan deze grond is voldaan. Over het algemeen oordelen rechters dat er een verbetertraject moet zijn doorlopen. Hoe zo’n verbetertraject er uit moet zien, blijft vaag. De Hoge Raad heeft recent aanknopingspunten gegeven waarmee een werkgever rekening kan houden.

Verbetertraject disfunctionerende werknemer

N 20190709
Nieuws Bijeenkomst over de Wet Arbeidsmarkt in Balans 03/07/2019

Zoals verwacht heeft de Eerste Kamer gisteren ingestemd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet treedt in werking per 1 januari 2020. Dit heeft natuurlijk consequenties voor jou als werkgever. Recht Direct en Goorts + Coppens praten je graag bij over de wijzigingen die gaan plaatsvinden middels een GRATIS bijeenkomst.

Bijeenkomst wab

N 20190703
Nieuws Werkgever aansprakelijk voor val tijdens doen van privéboodschappen na sluitingstijd 01/07/2019

Een werkneemster van de Aldi heeft letsel opgelopen doordat zij is gevallen in de winkel. Het ongeval vond plaats na werktijd en na sluitingstijd, tijdens het doen van privéboodschappen. De werkneemster heeft Aldi aansprakelijk gesteld voor het ongeval. De verzekeraar van Aldi heeft een toedrachtonderzoek laten uitvoeren. Aldi heeft aansprakelijkheid afgewezen.

Werkgever aansprakelijk bij val

N 20190701
Nieuws Belangrijke wijzigingen per 1 januari 2020 - Wet Arbeidsmarkt in balans 27/06/2019

In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Met deze nieuwe wetgeving veranderde er het een en ander in ‘arbeidsrechtland’. Maar zoals dat wel vaker gaat met nieuwe wetgeving, blijkt dat sommige regels in de praktijk toch anders uitpakken dan men vooraf had gehoopt. Om die reden heeft het kabinet ingestemd met het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het doel van deze wet is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om met werknemers een vast dienstverband aan te gaan, en werknemers meer zekerheid te bieden. Een groot aantal wijzigingen zal per 1 januari 2020 gaan gelden. Deze wijzigingen hebben naar alle waarschijnlijk ook invloed op jouw onderneming. We bespreken de belangrijkste wijzigingen die voortvloeien uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

N 20190627