Ad Coppens

Advocaat vastgoed en onderneming

0493-331471
06-53912106
a.coppens@gca.nl

Na 16 jaar bij Interpolis gewerkt te hebben heb ik begin 1998 samen met Guido Goorts, Goorts + Coppens opgericht. Ik ben werkzaam als advocaat in de vestiging Deurne. Vanuit mijn achtergrond ben ik goed bekend met de agrarische sector en dus ook actief in het agrarisch recht. Daarnaast ben ik ook veelal juridisch aanspreekpunt voor bouwrechtelijke vraagstukken en vervul ik een aantal bestuursfuncties. 

Ad Coppens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Burgerlijk procesrecht (Arbitrage, Beslag- en executierecht, Litigation)
  • Verbintenissenrecht 

Deze registratie verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

Gelijk hebben is één; gelijk krijgen is mijn streven

Meer van Ad Coppens
20991230
Blog Aanmaning ontvangen? Check de incassokosten! Ad Coppens 17/12/2013

De problematiek rondom het vorderen van incassokosten is weer volop in het nieuws. Het VCMB heeft op 5 november 2013 een rapport gepresenteerd waarin onderzoek is gedaan naar de misstanden bij aanmaningen. Het blijkt dat er naast de incassokosten nog steeds allerlei andere kosten in rekening worden gebracht die op grond van de wet verboden zijn. Denk daarbij aan: administratiekosten, kantoorkosten en aanmaningskosten.  Dit ondanks het feit dat de wetgeving vorig jaar is aangepast om consumenten en eenmanszaken te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten. Daarom wordt hier de nieuwe regelgeving, in werking getreden op 1 juli 2012, nogmaals kort uiteengezet.

N 20131217
Nieuws Wet ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’ is aangenomen! 07/06/2019

Op 14 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet "kwaliteitsborging voor het bouwen". De bouwer van een nieuwbouwwerk krijgt hiermee meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het werk.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen - Goorts coppens advocatenkantoor

N 20190607
Nieuws Exonoratiebeding: ”De directie stelt zich niet aansprakelijk,…” 27/05/2019

Iedereen krijgt er wel eens mee te maken, de één wat vaker dan de ander: partijen die hun aansprakelijkheid uitsluiten. Is het niet bij het ophangen van een jas in de garderobe, dan wel in algemene voorwaarden bij het sluiten van een overeenkomst. Een beding dat aansprakelijkheid uitsluit in algemene voorwaarden heet een exonoratiebeding. Een beroep op een exoneratieclausule slaagt echter niet altijd.

exonoratiebeding

N 20190527
Nieuws Boetebeding in een overeenkomst 21/05/2019

Regelmatig wordt in een overeenkomst een boetebeding opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan een boetebeding in een arbeidsovereenkomst, in de algemene voorwaarden of in een koopovereenkomst. Een boetebeding is een bepaling in de overeenkomst waarin staat dat als een van de partijen één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, deze partij aan de ander een boete moet betalen.

Boetebeding arbeidsovereenkomst algemene voorwaarden koopovereenkomst

N 20190521
Nieuws Algemene voorwaarden opstellen?! 05/03/2019

Bijna ieder bedrijf gebruikt ze wel: algemene voorwaarden, oftewel ‘de kleine lettertjes’. Algemene voorwaarden worden vaak over het hoofd gezien bij het sluiten van overeenkomsten. Dat kan voor problemen zorgen als de afspraken die je met een ander bedrijf maakt (bijvoorbeeld over de levering van een product of dienst) niet lopen zoals je had verwacht.

Algemene voorwaarden opstellen

N 20190305