Mag ik mijn kleinkinderen nog zien?

In veel gezinnen vervullen opa’s en oma’s vandaag de dag een belangrijke rol. Niet alleen zijn zij als grootouder betrokken bij hun kleinkinderen, ook vervullen zij vaak een rol in de opvang van de kleinkinderen. Oma’s en opa’s nemen uit praktische overwegen een of meerdere dagen per week de zorg op zich als de ouders zijn werken. Een win-win situatie, zou je kunnen zeggen, zowel ouders, grootouders als de kleinkinderen hebben belang bij dergelijke regelingen.

Helaas houden niet alle huwelijken stand en volgt in een fors aantal gezinnen met jonge kinderen een echtscheiding. Gelukkig slagen veel ouders er in om hun echtscheiding in goed overleg te regelen door tussenkomst van een advocaat-mediator. De kans dat de bestaande regeling met de grootouders wordt voortgezet is dan het grootst.

In het geval dat een echtscheiding minder harmonieus verloopt of op het moment dat zelfs gesproken kan worden van een ‘vechtscheiding’ is dit anders. De grootouders (de ouders van “de ex”) worden als partijdig gezien en er wordt geen gebruik meer gemaakt van hun kwaliteiten als oppas. Voor grootouders die kinderen regelmatig hebben opgevangen, kan dit een grote impact hebben. Is hier iets tegen te doen?

De wet bepaalt dat een kind recht heeft op omgang met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat (artikel 1:377a BW). In de rechtspraak is bepaald dat het ‘grootouder zijn’ onvoldoende is voor deze ‘nauwe persoonlijke betrekking’ en dat de grootouders bijkomende omstandigheden moeten aantonen waaruit blijkt dat er  een bijzondere band is tussen hen en het kleinkind. Uit de rechtspraak blijkt dat dit niet snel wordt aangenomen.

Zo heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 februari 2016 nog een verzoek tot omgang van grootouders afgewezen omdat niet vast is komen te staan dat het contact tussen de grootouders en de kleinkinderen zodanig was dat de grootouders een substantieel deel van de verzorging en opvoeding van de kleinkinderen voor hun rekening hebben genomen of dat sprake was van een zodanig structurele en intensieve oppasregeling dat deze het gebruikelijke contact tussen grootouders en kleinkinderen oversteeg.

Dit betekent dat een echtscheiding ook verstrekkende gevolgen kan hebben voor grootouders. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Imke Gerrits, advocaat Familie, via i.gerrits@gca.nl of 0493-331484.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Familie

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×